Julkaisut / Publications

Heittola, S., Koivisto, S., Ehnström, E. & Muukkonen, P. (2020) Combining Helsinki Region Travel Time Matrix with Lipasdatabase to analyse accessibility of sports facilities. In Muukkonen, P. (Ed.). Examples and progress in geodata science, pp. 26–38. Department of Geosciences and Geography C19. Helsinki: University of Helsinki.

Alkiomaa, J. (2020) Ulkoilureittien saavutettavuus Suomessa. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto: Helsinki. 35 s. + 8 liites.

Muukkonen, P. (2020). Inlärning vid naturstigar i skogen: Är det möjligt? SIRENE network’s scientific blog. https://www.sirene.fi/blog/inlarning-vid-naturstigar-i-skogen-ar-det-mojligt/ (4.12.2020).