Julkaisut / Publications

Muukkonen, P. (2023). Geography education to help understand discrimination in climate change and healthThe Lancet401(10382), 1075-1076. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00325-2

Müürisepp, K. (2023). Capturing segregation through space and time: New insights from the activity space approach and big data. Department of Geosciences and Geography A 112, University of Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/566813

Väisänen, T. (2023). Diversity of Places and People : Using big data to understand languages and activities across geographical space. Department of Geosciences and Geography A 111, University of Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/566388

Kankaanpää, L. (2023). Not just a walk in the park – Immigrants, urban nature and integration in Eastern Helsinki. MSc thesis. Master’s programme in Environmental Change and Global Sustainability, University of Helsinki: Helsinki. 47 p. http://hdl.handle.net/10138/562793

Hasanen, E., Salmi, L. V., Virmasalo, I., Salmikangas, A-K., Simula, M., Vänttinen, L. E., Laakso, T., & Muukkonen, P. (2023). Lähiön liikkumisympäristöt lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumisen tiloina. Liikunta & Tiede, 60(5), 78-86. https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2023/liikunta-tiede-lehti-5-2023-sivut-78-86-hasanen-ym..pdf

Lassenius, M. (2023). New university students facing accessibility obstacles when moving to new cities for their studies. YLLI blog, 23.10.2023

Muukkonen, P. (2023). Liikkumisen ja aktiivisuuden esteitä tulisi poistaa lähiöissä. Terra 135(3), 153-156. https://terra.journal.fi/article/view/136346/85930

Muukkonen, P. (2023). Lähiötutkimus kaipaa moni- ja laaja-alaisuutta. Terra 135(3), 1-2. https://doi.org/10.30677/terra.136323

Muukkonen, p. (2023). YLLI-hanke jatkuu maanlaajuisena. Liikunta & Tiede 60(3), (3/2023), 6.

Vänttinen, L. (2023). Tiedolla johtaminen liikkumisen yhdenvertaisuuden edistämistyössä : haastattelututkimus Huhtasuon alueen työntekijöille. Pro gradu -tutkielma. Liikunnan yhteiskuntatieteet, Jyväskylän ylopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202307034315

Lehtokorpi, S. (2023). Missä Huhtasuon asukkaat liikkuvat? : liikkumisympäristöt ja niiden kehittäminen. Liikunnan yhteiskuntatieteet, Jyväskylän ylopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306214049

Salmi, L. V., Hasanen, E., Simula, M., Virmasalo, I., & Muukkonen, P. (2023) Perceived barriers to physical activity in the social spaces of low socioeconomic status suburbsWellbeing, Space and Societyhttps://doi.org/10.1016/j.wss.2023.100164

Nurmi, M., Hintsanen, L., Ehnström, E., Laakso, T. & Muukkonen, P. (2023). Indeksi liikuntaympäristöjen monipuolisuudesta asukkaiden lähialueella. Alue & Ympäristö https://doi.org/10.30663/ay.125090

Laakso, T. (2023). Matalan kynnyksen analyysityökalu liikuntapaikkasuunnitteluun. Liikunnan ammattilainen 3/2023, 22-23.

Simula, M., Hasanen, E. & Muukkonen, P. (2023). Liikkumisen esteiden poistaminen vie kohti yhdenvertaisuutta. Liikunta&Tiede 60(3), 3/​2023, 48-50.

Muukkonen, P. (2023). Key concepts to consider when promoting active transportation. The Lancet Planetary Health 7(5), e356. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00054-2

van der Lijn, C. & Muukkonen, P. (2023). Population Differences in National Finnish Grid Scales. 31st Annual Geographical Information Science Research UK Conference (GISRUK), Glasgow, Scotland, 19th – 21st April 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.7825210

Virmasalo, I., Hasanen, E., Muukkonen, P., Pyykönen, J., Salmikangas, A-K. & Lehtokorpi, S. (2023). Liikkujien määrän mittaamisessa tarvitaan monia menetelmiä. Liikunta&Tiede 60(2), (2/2023), 46-49.

van der Lijn, C., Ehnström, E., Koivisto, S. & Muukkonen, P. (2023). Detecting informal green, blue, and street physical activity spaces in the city using geotagged sports-related Twitter tweets. Frontiers in Sociology 8. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1125343

Muukkonen, P; Ehnström, E; Hasanen, E; Hintsanen, L; Laakso, T; Nurmi, M; Pyykönen, J; Salmi, L; Salmikangas, A-K; Simula, M; Virmasalo, I; Vänttinen, L (2023). Politiikkasuositus: Liikunnan harrastamisen esteitä tulisi poistaa lähiöissä (3/2023). https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/files/2023/03/YLLI-policy-brief.pdf

Muukkonen, P; Ehnström, E; Hasanen, E; Hintsanen, L; Laakso, T; Nurmi, M; Pyykönen, J; Salmi, L; Salmikangas, A-K; Simula, M; Virmasalo, I; Vänttinen, L (2022). Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluun. Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki. Department of Geosciences and Geography C22, 85 s. + 11 liites. http://hdl.handle.net/10138/356119

Muukkonen, P. (2023) Erilaista tiedeviestintää: YLLI-hanke mukana Urheilumuseo TAHDON näyttelyn ideoinnissa. Blogikirjoitus: Digital Geography Labin blogi 26.1.2023; YLLI-hankkeen blogi 26.1.2023

Muukkonen, P. (2023) Erilaista tiedeviestintää ja kestävyyskasvatukseen osallistumista: tutkijat mukana ideoimassa Menneen talven lumet -näyttelyä. SIRENE-blogi 7.2.2023.

Virmasalo, I., & Hasanen, E. (2022). Defining the accessibility of physical activity Tracing the social dimension. Contesti. Città, Territori, Progetti, (2), 59-76. https://doi.org/10.36253/contest-14177

Salmi, L. (2022) YLLI-hankkeen tuloksista viestitään monikanavaisesti. YLLI-blogi 16.12.2022

Pyykönen, J. (2022) YLLI-yhteiskehittämisen tuotoksia: Opas liikkumis-mahdollisuuksien yhdenvertaisuus-työpajan järjestämiseen. YLLI-blogi 16.12.2022

Muukkonen, P. (2022) Innostunutta ja yhdessä miettivää keskustelua YLLI:n seminaarissa ”Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön” 22.11.2022. YLLI-blog 24.11.2022

Pyykönen, J. (2022) Seminaariraportti – Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön 22.11.2022. YLLI-hanke: Jyväskylän yliopisto & Helsingin yliopisto. [PDF]

Pyykönen, J. (2022) YLLI-yhteiskehittämisen tuotoksia: Itsearviointimatriisi edistämään yhdenvertaisten liikunnan ohjaus- ja tukipalvelujen alueellista suunnittelua. YLLI-blogi 8.12.2022

Pyykönen, J. (2022). YLLI-yhteiskehittämisen tuotoksia: Listatyökalu tukemaan liikuntapaikkahankkeiden tiedonhallintaa. YLLI-blogi 2.12.2022

van der Lijn, C., Nurmi, M., Hasanen, E., Pyykönen, J., Salmi, L., Salmikangas, A-K., Vehkakoski, K., Virmasalo, I., Toivonen, T. & Muukkonen, P. Assessing geographical (in)accessibility to outdoor iceskating fields for children in Helsinki during the COVID-19 pandemic. Fennia 200(1), 6-23. https://doi.org/10.11143/fennia.114590 [PDF]

Virmasalo, I., Hasanen, E., Pyykönen, J., Nurmi, M., Simula, M., Salmikangas, A-K. & Muukkonen, P. (2023) Closed due to COVID-19: Effects of indoor sports restrictions on suburban adults’ physical activity behaviours. International Journal of Sport Policy and Politics 15(2), 249-269. https://doi.org/10.1080/19406940.2023.2178479

Laakso, T. (2022). LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä: Monipuolisuustyökalu. YLLI blog 9.11.2022.

Hasanen, E. & Salmikangas, A.-K. (2022). Iäkkäitä maahanmuuttajia liikuttavat ympäristö ja omankieliset. YLLI blog 4.11.2022.

Ukkonen, J. (2022). Venäjänkielisten maahanmuuttajien liikkuminen ja liikkumisen esteet Huhtasuolla. Maisteritutkielma. Jyväskylän yliopisto, Liikunnan yhteiskuntatieteet.: Jyväskylä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202210104823

Nurmi, M. (2022). YLLI esittämässä kestävän ja saavutettavan liikuntainfrastruktuurin konferenssissa Prahassa. YLLI blog 10.10.2022.

Virmasalo, I. (2022). Revised Version of the Dimensions of Accessibility of Physical Activity. YLLI blog 20.9.2022.

Muukkonen, P. (2022). YLLI-hankkeen tuloksiin viitattiin maantieteen ylioppilaskokeessa. YLLI blog 20.9.2022.

Muukkonen, P. (2022). Disc golf, outdoor ball games and fitness centers – Good and poor spatial accessibility neighborhoods form clusters in Helsinki and Jyväskylä. YLLI blog 27.6.2022

Muukkonen, P. (2022). Huipulta huipulle -viherlinja tarjoaa liikkumisympäristöjä itähelsinkiläisille. YLLI blog 27.6.2022

Hurmerinta, S. (2022). Spatial accessibility and (dis)advantage in the Helsinki Metropolitan Area. MSc thesis. Master’s Programme in Urban Studies and Planning, University of Helsinki: Helsinki. 60 p. + 22 appendix pages. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/345357

Laakso, T. (2022). Lipas-analyysityökalun kehitys. Lipas & YLLI juttusarjan osa 4/4. YLLI blog 6.5.2022

Laakso, T. (2022). Lipas-analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupallisiin saavutettavuusanalyyseihin. Lipas & YLLI juttusarjan osa 3/4. YLLI blog 6.4.2022

Hasanen, E. (2022). Aktiiviset koulumatkat lähiöissä. YLLI blog 24.3.2022

Nurmi. M. & Pyykönen, J. (2022). Viisauden hierarkia. YLLI blog 3.3.2022

Laakso, T. (2022). Kuntakohtaisia väestö- ja matka-aikatietoja liikuntasuunnittelun tueksi. Juttusarjan osa 2/4: Lipas-analyysityökalun käyttö. YLLI blog 25.2.2022

Virmasalo, I., Simula, M. & Muukkonen, P. (2022). Liikuntapaikkojen ja -palveluiden saavutettavuuden ulottuvuudet spatiaalisesta sosiaaliseen. YLLI blog 14.2.2022

Muukkonen, P. & Keurulainen, E. (2022). The most disadvantaged living areas in the Greater Helsinki Region have better spatial accessibility to swimming halls. What the Urban?! -blog blog 21.2.2022 [re-published from the YLLI-blog 6.2.2022]

Muukkonen, P. & Keurulainen, E. (2022). The most disadvantaged living areas in the Greater Helsinki Region have better spatial accessibility to swimming halls. YLLI blog 6.2.2022

Laakso, T. (2022). Mistä apua liikuntapaikkojen suunnitteluun ja saavutettavuus-vertailuihin? Juttusarjan osa 1/4: Lipas-analyysityökalun tausta. YLLI blog, 31.1.2022

Keurulainen, E. (2022). Spatial accessibility of swimming facilities in the Greater Helsinki region: a comparison about socioeconomic differences and segregation. MSc thesis. Master’s Programme in Urban Studies and Planning, University of Helsinki: Helsinki. 53 p. + 12 appendix pages. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202201211072

Koivisto, S. & Muukkonen, P. (2021). Mitä twiitit paljastavat liikunnan harrastamisesta? Positio 4/2021, 20-21.

Okkonen, P. (2021). Matkapuhelinten käytöstä kerättävä mobiili big data ihmisten liikkumisen tutkimisessa. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Maantieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto: Helsinki. 29 s.

Liu, P., Koivisto, S. M., Hiippala, T., Van der Lijn, C. J. C., Väisänen, T. L. A., Nurmi, M. K., Toivonen, T., Vehkakoski, K., Pyykönen, J., Virmasalo, I., Simula, M., Hasanen, E., Salmikangas, A-K. & Muukkonen, P. (2022). Extracting Locations from sport and exercise-related Social Media Messages using a Neural Network-based Bilingual Toponym Recognition Model. Journal of Spatial Information Science 24, 31-61. [PDF]

Pörhölä, O. (2021). Helsingin pyöräinfrastruktuuri ja geoinformatiikka sen suunnittelun apuna. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Maantieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto: Helsinki. 29 s.

Heikinheimo, V., Willberg, E. & Muukkonen P. (2021). Geography of sustainable and healthy lifestyles: Highlights from the Annual Meeting of Finnish Geographers 2021. YLLI blog, 2.12.2021

Virmasalo, I., Pyykönen, J. & Muukkonen, P. (2021). Ikääntyvien lähiöasukkaiden liikkuminen ja sen edistäminen. YLLI blog, 19.11.2021

Muukkonen, P., van der Lijn, C., Nurmi, M., Liu, P. & Koivisto, S. (2021). Equality in suburban physical activity environments: a study about spatial accessibility. In Toivanen, M. (Ed.) Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja – Abstract book of The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021. Nordia Tiedonantoja 2/2021, 43.

Pyykönen, J. & Virmasalo, I. (2021). Ketkä lähiöiden asukkaista postaavat liikunnan harrastamisestaan? YLLI Blog, 28.10.2021

Lehtonen, P. (2021). Accessibility of sports facilities in Helsinki and Jyväskylä: a comparison. MSc thesis. Master’s Programme in Geography, University of Helsinki: Helsinki. 52 p. + 27 appendix pages. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110153894

Muukkonen, P. (2022). Maantieteellinen saavutettavuus asukkaiden elämänlaadun edistämisen työkaluna. What the Urban?! -blog, 16.2.2022 [re-published from the YLLI-blog 16.10.2021]

Muukkonen, P. (2021). Maantieteellinen saavutettavuus asukkaiden elämänlaadun edistämisen työkaluna. YLLI Blog, 16.10.2021

Koivisto, S. (2021). Twitter as an Indicator of Sports Activities in the Helsinki
Metropolitan Area. MSc thesis. Master’s Programme in Geography, University of Helsinki: Helsinki. 86 p. + 15 appendix pages. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108183487

Joutsiniemi, A. & Muukkonen, P. (2021). Improved capacity for urban planning and design, and training for urban planners at all levels of government. Finland’s Report on the Implementation of the New Urban Agenda. Ministry of Environment, Finland.

Koivisto, S. (2021) Twitter as an Indicator of Sports Activities. YLLI Blog, 10.8.2021

Nurmi, M. (2021). Kuntayhteistyötä liikuntapaikkojen strategisessa suunnittelussa. YLLI Blog, 16.6.2021

Muukkonen, P. & Lehtonen, P. (2021). Paikkatiedolla vaikuttavuutta liikuntapaikkasuunnitteluun. Positio 2/2021, 13-15.

Vänttinen, L. (2021). Tiedolla johtaminen liikuntapoliittisessa päätöksenteossa.
Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatintutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä. 54 s.

Väisänen, T. (2021). Sosiaalisesta mediasta kertyvä laaja tutkimusaineisto vaatii huolellista suunnittelua. YLLI Blog, 26.5.2021

Hasanen, E. (2021). Lähiöiden kouluikäisten kyselystä eväitä yhdenvertaisuustyöhön. YLLI Blog, 17.5.2021

Ylinen, K. (2021). Nykytila-analyysi Helsingin Huipulta huipulle -viherlinjan ympäristöstä. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Maantieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto: Helsinki. 30 s.

Virmasalo, I. & Pyykönen, J. (2021). Puhelinkyselyillä saatiin tietoa myös COVID-19 -pandemian vaikutuksista lähiöiden asukkaiden fyysiseen aktiivisuuteen. YLLI Blog, 5.5.2021

Salmikangas, A-K., Pyykönen, J., Muukkonen, P., Simula, M., Virmasalo, I., Hasanen, E. & Vehkakoski, K. (2021). YLLI edistää lähiöiden yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Liikunta & Tiede 2/2021, 45-47.

Virmasalo, I. & Pyykönen, J. (2021). Lumihanki, poliisi ja mittarivirhe: Pyro-box -mittarit lähiöiden liikunta-aktiivisuuden todentajina. YLLI Blog, 9.4.2021

Koivisto, S. (2021). Sports activity research with Twitter data. YLLI Blog, 5.4.2021.

Pyykönen, J. & Virmasalo, I. (2021). Ketkä liikkuvat talvisin vapaasti käytettävillä ulkoliikuntapaikoilla? YLLI Blog, 18.3.2021.

Heittola, S., Koivisto, S., Ehnström, E. & Muukkonen, P. (2020) Combining Helsinki Region Travel Time Matrix with Lipas database to analyse accessibility of sports facilities. In Muukkonen, P. (Ed.). Examples and progress in geodata science, pp. 26–38. Department of Geosciences and Geography C19. Helsinki: University of Helsinki.

Alkiomaa, J. (2020) Ulkoilureittien saavutettavuus Suomessa. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Maantieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto: Helsinki. 35 s. + 8 liites.