Julkaisut / Publications

Muukkonen, P. (2022). Disc golf, outdoor ball games and fitness centers – Good and poor spatial accessibility neighborhoods form clusters in Helsinki and Jyväskylä. YLLI blog 27.6.2022

Muukkonen, P. (2022). Huipulta huipulle -viherlinja tarjoaa liikkumisympäristöjä itähelsinkiläisille. YLLI blog 27.6.2022

Laakso, T. (2022). Lipas-analyysityökalun kehitys. Lipas & YLLI juttusarjan osa 4/4. YLLI blog 6.5.2022

Laakso, T. (2022). Lipas-analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupallisiin saavutettavuusanalyyseihin. Lipas & YLLI juttusarjan osa 3/4. YLLI blog 6.4.2022

Hasanen, E. (2022). Aktiiviset koulumatkat lähiöissä. YLLI blog 24.3.2022

Nurmi. M. & Pyykönen, J. (2022). Viisauden hierarkia. YLLI blog 3.3.2022

Laakso, T. (2022). Kuntakohtaisia väestö- ja matka-aikatietoja liikuntasuunnittelun tueksi. Juttusarjan osa 2/4: Lipas-analyysityökalun käyttö. YLLI blog 25.2.2022

Virmasalo, I., Simula, M. & Muukkonen, P. (2022). Liikuntapaikkojen ja -palveluiden saavutettavuuden ulottuvuudet spatiaalisesta sosiaaliseen. YLLI blog 14.2.2022

Muukkonen, P. & Keurulainen, E. (2022). The most disadvantaged living areas in the Greater Helsinki Region have better spatial accessibility to swimming halls. What the Urban?! -blog blog 21.2.2022 [re-published from the YLLI-blog 6.2.2022]

Muukkonen, P. & Keurulainen, E. (2022). The most disadvantaged living areas in the Greater Helsinki Region have better spatial accessibility to swimming halls. YLLI blog 6.2.2022

Laakso, T. (2022). Mistä apua liikuntapaikkojen suunnitteluun ja saavutettavuus-vertailuihin? Juttusarjan osa 1/4: Lipas-analyysityökalun tausta. YLLI blog, 31.1.2022

Keurulainen, E. (2022). Spatial accessibility of swimming facilities in the Greater Helsinki region: a comparison about socioeconomic differences and segregation. MSc thesis. Master’s Programme in Urban Studies and Planning, University of Helsinki: Helsinki. 53 p. + 12 appendix pages. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202201211072

Koivisto, S. & Muukkonen, P. (2021). Mitä twiitit paljastavat liikunnan harrastamisesta? Positio 4/2021, 20-21.

Okkonen, P. (2021). Matkapuhelinten käytöstä kerättävä mobiili big data ihmisten liikkumisen tutkimisessa. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Maantieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto: Helsinki. 29 s.

Liu, P., Koivisto, S. M., Hiippala, T., Van der Lijn, C. J. C., Väisänen, T. L. A., Nurmi, M. K., Toivonen, T., Vehkakoski, K., Pyykönen, J., Virmasalo, I., Simula, M., Hasanen, E., Salmikangas, A-K. & Muukkonen, P. (2022). Extracting Locations from sport and exercise-related Social Media Messages using a Neural Network-based Bilingual Toponym Recognition Model. Journal of Spatial Information Science. [In press]

Pörhölä, O. (2021). Helsingin pyöräinfrastruktuuri ja geoinformatiikka sen suunnittelun apuna. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Maantieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto: Helsinki. 29 s.

Heikinheimo, V., Willberg, E. & Muukkonen P. (2021). Geography of sustainable and healthy lifestyles: Highlights from the Annual Meeting of Finnish Geographers 2021. YLLI blog, 2.12.2021

Virmasalo, I., Pyykönen, J. & Muukkonen, P. (2021). Ikääntyvien lähiöasukkaiden liikkuminen ja sen edistäminen. YLLI blog, 19.11.2021

Muukkonen, P., van der Lijn, C., Nurmi, M., Liu, P. & Koivisto, S. (2021). Equality in suburban physical activity environments: a study about spatial accessibility. In Toivanen, M. (Ed.) Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja – Abstract book of The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021. Nordia Tiedonantoja 2/2021, 43.

Pyykönen, J. & Virmasalo, I. (2021). Ketkä lähiöiden asukkaista postaavat liikunnan harrastamisestaan? YLLI Blog, 28.10.2021

Lehtonen, P. (2021). Accessibility of sports facilities in Helsinki and Jyväskylä: a comparison. MSc thesis. Master’s Programme in Geography, University of Helsinki: Helsinki. 52 p. + 27 appendix pages. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110153894

Muukkonen, P. (2022). Maantieteellinen saavutettavuus asukkaiden elämänlaadun edistämisen työkaluna. What the Urban?! -blog, 16.2.2022 [re-published from the YLLI-blog 16.10.2021]

Muukkonen, P. (2021). Maantieteellinen saavutettavuus asukkaiden elämänlaadun edistämisen työkaluna. YLLI Blog, 16.10.2021

Koivisto, S. (2021). Twitter as an Indicator of Sports Activities in the Helsinki
Metropolitan Area. MSc thesis. Master’s Programme in Geography, University of Helsinki: Helsinki. 86 p. + 15 appendix pages. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108183487

Joutsiniemi, A. & Muukkonen, P. (2021). Improved capacity for urban planning and design, and training for urban planners at all levels of government. Finland’s Report on the Implementation of the New Urban Agenda. Ministry of Environment, Finland.

Koivisto, S. (2021) Twitter as an Indicator of Sports Activities. YLLI Blog, 10.8.2021

Nurmi, M. (2021). Kuntayhteistyötä liikuntapaikkojen strategisessa suunnittelussa. YLLI Blog, 16.6.2021

Muukkonen, P. & Lehtonen, P. (2021). Paikkatiedolla vaikuttavuutta liikuntapaikkasuunnitteluun. Positio 2/2021, 13-15.

Vänttinen, L. (2021). Tiedolla johtaminen liikuntapoliittisessa päätöksenteossa.
Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatintutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä. 54 s.

Väisänen, T. (2021). Sosiaalisesta mediasta kertyvä laaja tutkimusaineisto vaatii huolellista suunnittelua. YLLI Blog, 26.5.2021

Hasanen, E. (2021). Lähiöiden kouluikäisten kyselystä eväitä yhdenvertaisuustyöhön. YLLI Blog, 17.5.2021

Ylinen, K. (2021). Nykytila-analyysi Helsingin Huipulta huipulle -viherlinjan ympäristöstä. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Maantieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto: Helsinki. 30 s.

Virmasalo, I. & Pyykönen, J. (2021). Puhelinkyselyillä saatiin tietoa myös COVID-19 -pandemian vaikutuksista lähiöiden asukkaiden fyysiseen aktiivisuuteen. YLLI Blog, 5.5.2021

Salmikangas, A-K., Pyykönen, J., Muukkonen, P., Simula, M., Virmasalo, I., Hasanen, E. & Vehkakoski, K. (2021). YLLI edistää lähiöiden yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Liikunta & Tiede 2/2021, 45-47.

Virmasalo, I. & Pyykönen, J. (2021). Lumihanki, poliisi ja mittarivirhe: Pyro-box -mittarit lähiöiden liikunta-aktiivisuuden todentajina. YLLI Blog, 9.4.2021

Koivisto, S. (2021). Sports activity research with Twitter data. YLLI Blog, 5.4.2021.

Pyykönen, J. & Virmasalo, I. (2021). Ketkä liikkuvat talvisin vapaasti käytettävillä ulkoliikuntapaikoilla? YLLI Blog, 18.3.2021.

Heittola, S., Koivisto, S., Ehnström, E. & Muukkonen, P. (2020) Combining Helsinki Region Travel Time Matrix with Lipas database to analyse accessibility of sports facilities. In Muukkonen, P. (Ed.). Examples and progress in geodata science, pp. 26–38. Department of Geosciences and Geography C19. Helsinki: University of Helsinki.

Alkiomaa, J. (2020) Ulkoilureittien saavutettavuus Suomessa. Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma. Maantieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto: Helsinki. 35 s. + 8 liites.