Kuntayhteistyötä liikuntapaikkojen strategisessa suunnittelussa

Tutkimushankkeemme oleellisiin tavoitteisiin kuuluu läheinen yhteistyö kuntien kanssa. Kuntayhteistyö saa hankkeissa monia muotoja temaattisista pienryhmätapaamisista hankkeen tulosten esittelytilaisuuksiin. Lisäksi on käyty spesifimpiä, kuntien tarpeista nousevia kommentointikierroksia ja keskusteluja. 

Yhtenä yhteistyöesimerkkinä tutkijat ja Helsingin kaupungin edustajat jakoivat ajatuksia Helsingin liikuntapaikkarakentamisen tukena käyttämästä arviointimallista, jossa potentiaalisia uusia hankkeita pisteytetään ja verrataan toisiinsa mallissa esitetyin kriteerein. Kommentoimme ja keskustelimme sekä matriisiin liittyvistä sisällöllisistä seikoista, että eri aspektien arvioimisesta ja mittaamisesta käytännössä. Keskustelu oli kaksisuuntaisesti hedelmällistä ja auttoi tutkijoita ymmärtämään paremmin kaupungin näkökulmaa ja sekä toimintaa ohjaavia säädöksiä. Yhtymäkohtia hankkeemme teemojen kanssa löytyi mallista runsaasti ja kommentoimmekin mallia erityisesti hankkeen tematiikan näkökulmasta: keskustelua käytiin erityisesti eriarvoisuuden vähentämiseen, saavutettavuuteen ja liikuntapaikan tarpeen arvioimiseen liittyvistä kohdista. Lisäksi pohdimme, kuinka hankkeessa tuotettavia karttatyökaluja ja aineistoja voitaisiin mahdollisesti hyödyntää liikuntapaikkojen strategisessa suunnittelussa. Hankkeessa tuotettavia karttoja (joita tullaan jakamaan hankkeen nettisivuilla), sekä Lipas.fi palveluun lisättyjä toiminnallisuuksia (vielä koekäytössä) voidaan käytännössä käyttää liikuntapaikkojen palveluverkon ja tarjonnan, potentiaalisen kysynnän, ikäryhmittäisten väestömäärien sekä maantieteellisen saavutettavuuden arviointiin.