YLLI-työpaja Raumalla

YLLI-hanke järjesti yhdessä Rauman kaupungin kanssa liikkumisen yhdenvertaisuuteen keskittyvän työpajan 9.11.2023. Raumalla on käynnissä uuden liikkumissuunnitelman laatiminen, ja työpajassa osallistujilla oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan tulevan liikkumissuunnitelman sisältöihin. Osallistujia oli kattavasti kaupungin eri toimialoilta, alueen urheiluseuroista, hyvinvointialueelta, seurakunnasta sekä muista alueella toimivista järjestöistä. Työpajassa pohdittiin pienryhmissä keinoja saavutettavuuden lisäämiseen, yhteistyön kehittämiseen sekä liikkumissuunnitelman jalkauttamiseen. Saavutettavuutta tarkasteltiin erityisesti soveltavan liikunnan, matalan kynnyksen harrastetoiminnan ja luontoliikunnan näkökulmista. Anonyymin palautekyselyn perusteella työpaja auttoi tunnistamaan saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä aiempaa paremmin (4,2/5). Työpajan tärkeimpänä antina nähtiin mahdollisuus päästä keskustelemaan ja jakamaan ideoita alueen muiden toimijoiden kesken. Yhteistyötä liikkumisen edistämiseksi toivottiin myös jatkossa Rauman alueen toimijoiden kesken.  

Työpaja järjestettiin Rauman kaupungintalolla.