People and Planet 2024

YLLI (Equality in suburban physical activity environment) project participated in the international People and Planet Conference in Lahti on February 13-15, 2024. The aim of the conference was to examine the connections between individual health and planetary health and to discuss ways to protect and improve planetary well-being. Scientists shared research results, proposed solutions, and discussed the themes with each other. The title of the conference ”From theory to solutions” reflected the essential goal of bringing researched knowledge and expertise into practice and finding science-based solutions to tackle sustainability challenges.

YLLI project’s presentation introduced data and information tools for enhancing physical activity equality and accessibility. We also participated in the speakers’ panel discussion about healthy and sustainable mobility.

The conference brought together researchers, decision-makers, and experts from various backgrounds. Participants consisted of environmental researchers, urban planners, architects, doctors, statisticians, and municipal workers among others. The speakers strongly agreed that interdisciplinary and cross-sectoral collaboration are essential for promoting planetary well-being and sustainability. 

Read more about the conference: People and Planet 2024 | University of Helsinki

Conference opening words in Fellmannia campus building. (Photo: Liisa Vänttinen)
Discussion of leaders at Lahti City Hall. (Photo: Liisa Vänttinen)

YLLI-työpaja Raumalla

YLLI-hanke järjesti yhdessä Rauman kaupungin kanssa liikkumisen yhdenvertaisuuteen keskittyvän työpajan 9.11.2023. Raumalla on käynnissä uuden liikkumissuunnitelman laatiminen, ja työpajassa osallistujilla oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan tulevan liikkumissuunnitelman sisältöihin. Osallistujia oli kattavasti kaupungin eri toimialoilta, alueen urheiluseuroista, hyvinvointialueelta, seurakunnasta sekä muista alueella toimivista järjestöistä. Työpajassa pohdittiin pienryhmissä keinoja saavutettavuuden lisäämiseen, yhteistyön kehittämiseen sekä liikkumissuunnitelman jalkauttamiseen. Saavutettavuutta tarkasteltiin erityisesti soveltavan liikunnan, matalan kynnyksen harrastetoiminnan ja luontoliikunnan näkökulmista. Anonyymin palautekyselyn perusteella työpaja auttoi tunnistamaan saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä aiempaa paremmin (4,2/5). Työpajan tärkeimpänä antina nähtiin mahdollisuus päästä keskustelemaan ja jakamaan ideoita alueen muiden toimijoiden kesken. Yhteistyötä liikkumisen edistämiseksi toivottiin myös jatkossa Rauman alueen toimijoiden kesken.  

Työpaja järjestettiin Rauman kaupungintalolla.

Tutkitun liikuntatiedon klinikka 26.10. klo 9-10

YLLI 2.0 -hanke esittelee keskeisiä tuloksiaan Olympiakomitean järjestämässä Tutkitun liikuntatiedon klinikassa otsikolla Mitä ovat liikkumisen saavutettavuuden ulottuvuudet ja miten liikkumisen esteitä voidaan madaltaa? Esitelmää seuraa yhteinen keskustelu, jossa osallistujat pääsevät pohtimaan saavutettavuuden edistämistä ja jakamaan ajatuksiaan. Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina 26.10. klo 9-10 ja se on kaikille avoin ja makstuon. Ilmoittautuminen löytyy osoitteesta Suomisport, ilmoittautumiset 24.10. mennessä.

YLLI-hankkeen tuloksia esiteltiin Lähiöohjelman päätösseminaarissa

Lähiöohjelman päätösseminaari kokosi yhteen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. (Kuva: Liisa Vänttinen)

YLLI-hanke oli mukana ympäristöministeriön Lähiöohjelman 2020–2022 päätösseminaarissa Helsingissä 14.8. Seminaariin osallistui asiantuntijoita kaupunkien lähiökehittämishankkeista sekä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista ympäri Suomen. Tilaisuudessa kuultiin yhteensä 30 esitelmää, joissa kerrottiin ohjelman kaksivuotiskaudella tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja lähiöihin suuntautuneiden tutkimushankkeiden tuloksista. YLLI-hankkeesta mukana oli projektisuunnittelija Liisa Vänttinen esittelemässä sekä Lähiöohjelmaan kuulunutta YLLI-hanketta että parhaillaan käynnissä olevaa YLLI 2.0. -hanketta. Esittelimme hankkeemme keskeisiä tuloksia ja politiikkasuosituksia sekä hankkeen tulevaisuuden suunnitelmia. Lähiöohjelman 2020–2022 rahoittamat hankkeet löytyvät osoitteesta: Lähiöiden kehittäminen – Ympäristöministeriö.