Henkilöt / People

Tutkijat:

Tutkimushankkeen johtaja ja vastuullinen tutkija Helsingin yliopistossa: Yliopistonlehtori, dosentti, FT,  Petteri Muukkonen, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Hyvinvoinnin ja kasvatuksen maantieteen tutkimusryhmä Geography of Well-being and Education. +358504489195, +358294150775, petteri.muukkonen@helsinki.fi

Tutkimushankkeen varajohtaja: Professori, Tuuli Toivonen, professori, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Geoinformatiikan tutkimusryhmä Digital Geography Lab

Tutkimushankkeen vastuullinen tutkija Jyväskylän yliopistossa: Yliopistonlehtori, LTT, Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto, Liikunnan yhteiskuntatieteet

Yliopistotutkija, LTT, Anna-Katriina Salmikangas, Jyväskylän yliopisto, Liikunnan yhteiskuntatieteet

Tutkijatohtori, LTT, Elina Hasanen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Liikunnan yhteiskuntatieteet

Tutkijatohtori, Ilkka Virmasalo, Jyväskylän yliopisto, Liikunnan yhteiskuntatieteet

Projektipäällikkö, FM, Kirsi Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto, LIPAS

Projektituktija, LitM, Janne Pyykönen, Jyväskylän yliopisto, Liikunnan yhteiskuntatieteet

Tutkijatohtori, PhD, Pengyuan Liu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto

Tutkijatohtori, PhD, Charlotte van der Lijn, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto

Tutkimusavustaja, LuK, Sonja Koivisto, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto

Tutkimusavustaja, LuK, Marisofia Nurmi, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto

Tohtorikoulutettava, FM, Tuomas Väisänen, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto


Opinnäytteitään tekevät opiskelijat:

LuK, Ekku Keurulainen, Helsingin yliopisto, Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma, pro gradu -tutkimus

LuK, Emma Piela, Helsingin yliopisto, Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma, pro gradu -tutkimus

LuK, Sonja Koivisto, Helsingin yliopisto, Maantieteen maisteriohjelma (geoinformatiikka), pro gradu -tutkimus

VTK, Liisa Kankaanpää, Helsingin yliopisto, Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, pro gradu -tutkimus

LuK, Pyry Lehtonen, Helsingin yliopisto, Maantieteen maisteriohjelma (geoinformatiikka), pro gradu -tutkimus


Ohjausryhmä:

Ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto, Liikuntasosiologia

YTT, Yliopistonlehtori, Ilkka Pyy, Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos

Apulaisprofessori, Veikko Eranti, Helsingin yliopisto, Sosiologia & Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria

KTT, Kulttuuriasianeuvos Päivi Aalto-Nevalainen, Opetus- ja kulttuuriministeriö