YLLI esittämässä kestävän ja saavutettavan liikuntainfrastruktuurin konferenssissa Prahassa

Tsekin Euroopan neuvoston puheenjohtajakauden kunniaksi järjestettiin Prahassa 22.9. urheilua ja liikuntaa koskeva konferenssi. Puheenjohtajakauden painopisteiden mukaisesti konferenssin teemana toimi kestävä, saavutettava ja esteetön liikuntainfrastruktuuri (sustainable and accessible sports infrastructure).

Kirjoittaja: Marisofia Nurmi (Helsingin yliopisto)

Saimme kutsun esitellä ja toimia panelistina liikuntainfrastruktuurin paikallisuutta koskevassa sessiossa. Puheenvuorossa keskityin kertomaan Lipas liikuntapaikkatietojärjestelmään kehitetyistä analyysityökaluista (liikuntapaikkojen saavutettavuustyökalu ja monipuolisuustyökalu), sekä yhteiskehittämisen kokemuksistamme liikuntapalvelujen tiedolla johtamista koskien (ks. esitysdiat täältä). Puheenvuoro herätti mielenkiintoa ja keskustelua. Monissa maissa ei ole liikuntapaikkatietojärjestelmää, tai tietojärjestelmät on suunniteltu yksinomaa taloudellisten muuttujien kuten kulujen seuraamiseksi eivätkä sovellu laajempaan käyttöön. Toimiva ja hyvin suunniteltu liikunnan paikkatietomuotoinen järjestelmä on kuitenkin pitkälti tehokkaan, monipuolisen ja saavutettavan liikuntapalveluverkoston suunnittelun edellytys. Niinpä tällaisen järjestelmän olemassaolon tarjoamat mahdollisuudet kiinnostivat myös heitä, joilla vastaavaa ei vielä ole.

Konferenssin teema sopi hyvin yhteen YLLI-hankkeemme kantavan teeman, eli liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuuden kanssa. Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiinkin liikuntainfrastruktuurin yhdenvertaista saavutettavuutta muun muassa eri sukupuolten ja liikuntarajoitteiden näkökulmista, sekä niiden maantieteellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin paljon liikuntainfrastruktuurin kestävyydestä ja energiatehokkuudesta. Puhujakaartissa oli mukana ministeriöiden ja EU komission virkahenkilöitä, tutkijoita, järjestöjen edustajia ja yrittäjiä.

Seuraavana päivänä oli Euroopan urheiluviikon (European Week of Sport) avajaisjuhla. Vuosittain järjestettävä Euroopan urheiluviikko on Euroopan komission aloite, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa kaikkia eurooppalaisia liikkumaan enemmän. Teemaviikon aikana järjestetäänkin monia liikkumiseen aktivoivia tapahtumia ympäri Eurooppaa.

Euroopan urheiluviikon avajaisjuhlassa kuultiin ja nähtiin puheita, urheilijoiden haastatteluita, esityksiä sekä pääsiin kokeilemaan erilaisia liikunnallisia tehtäviä ja lajeja. Kuva: Marisofia Nurmi