YLLI-hankkeen tuloksista viestitään monikanavaisesti

YLLI-hankkeemme alkaa lähestyä loppusuoraa ja projektin anti kokonaisuudessaan alkaa hahmottua. Kuluneen syksyn aikana olemme pyrkineet viestimään projektimme tuloksista eri kohderyhmille tämän blogin lisäksi myös monella muulla tavalla.

Kirjoittaja: Lotta Salmi, Jyväskylän yliopisto

Yksi esimerkki tästä on 22.11 Jyväskylän yliopiston sidosryhmälehti JYUnity -verkkolehdessä julkaistu tutkijoidemme Lotta Salmen ja Ilkka Virmasalon kirjoittama tiedeblogi YLLI-projektin lähiössä havaituista asukkaiden liikkumisen esteistä (in English).

Olemme viestineet projektimme ajan tuloksista monipuolisesti ja monikanavaisesti. Hiljattain järjestimme Helsingissä YLLI-projektin loppuseminaarin: Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön. Tapahtumasta laadittiin projektitutkija Janne Pyykösen johdolla kirjallinen raportti, joka esittelee lyhyesti seminaarin sisällöt ja tiivistää paikan päällä ja etäosallistujien kesken työpajoissa käydyt keskustelut, oivallukset ja havainnot. Seminaariraportti on avoimesti luettavissa täällä.

Tämän syksyn aikana YLLI-projektin tutkijat ovat tutkimusartikkeleiden työstämisen ohella myös matkanneet maailmalla, esiintyneet Suomessa esimerkiksi Maantieteen päivillä ja Nordic Sports Conference -konferenssissa, pitäneet LIPAS-työpajoja sekä ohjanneet YLLI:in liittyviä graduja. Lisää tietoa projektissamme jo valmistuneista kirjallisista tuotoksista löytyy täältä. Osa esitelmistä on julkaistu avoimesti blogissa.

Tulemme vielä avaamaan projektimme tuloksia kaksiosaisessa loppuraportissa, joista toinen on suunnattu kuntaorganisaatioissa työskenteleville asiantuntijoille ja jälkimmäinen projektimme rahoittajalle. Lisäksi jatkamme blogitekstien kirjoittamista, laadimme päättäjille suunnatut policy brief -koosteet projektimme keskeisistä havainnoista sekä tiedotamme tuloksista tutkimusartikkeleiden review-prosessien edetessä median edustajille tutkimustiedotteiden muodossa.

Projektin loppusuoralla meille on kertynyt runsaasti valmiiksi pureskeltuja tuloksia, joista tiedottamiseen projektin päätyttyä ei ole enää samassa määrin resursseja kuin tällä hetkellä. Viestinnän ja tiedottamisen merkitys kaikille ryhmille, kirjallisesti ja suullisesti sekä mahdollisimman montaa eri viestintäkanavaa pitkin on siis juuri nyt ensiarvoisen tärkeää.