Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT)

Gerontologiselle sosiaalityölle on ikääntyvässä yhteiskunnassa erityinen tarve, sillä ikääntymisen, eläköitymisen sekä sairauksien ja sosiaalisten verkostojen pienentymisen todennäköisyyden vuoksi sosiaaliset ongelmat voivat kärjistyä.

Tässä kaksivuotisessa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa tarkastellaan iäkkäiden vaikeita elämäntilanteita ja niiden syntyä, tuen tarpeen tunnistamista, gerontologisen sosiaalityöhön ohjautumista sekä gerontologisen sosiaalityön työmenetelmiä.