Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) 2021-2022

Gerontologiselle sosiaalityölle on ikääntyvässä yhteiskunnassa erityinen tarve, sillä ikääntymisen, eläköitymisen sekä sairauksien ja sosiaalisten verkostojen pienentymisen todennäköisyyden vuoksi sosiaaliset ongelmat voivat kärjistyä.

Kaksivuotisessa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa tarkasteltiin iäkkäiden vaikeita elämäntilanteita ja niiden syntyä, tuen tarpeen tunnistamista, gerontologisen sosiaalityöhön ohjautumista sekä gerontologisen sosiaalityön työmenetelmiä.

Hanke kiittää yhteistyökumppaneitaan sekä rahoittajaansa.
Päivitämme nettisivuille tutkimushankkeen julkaisuja niiden ilmestyessä, voit lukea niistä Julkaisut-välilehdeltä. Ajankohtaisimmat uutiset uusista julkaisuista saat hankkeen Twitter-tiliä seuraamalla.