Julkaisut

Artikkelit:

Kinni, Riitta-Liisa & Tiilikainen, Elisa. (2024). Complex needs and ethical dilemmas—Care managers processing older clients to gerontological social work. International Journal of Social Welfare. Early View. Linkki julkaisuun: https://doi.org/10.1111/ijsw.12656

Kinni, Riitta-Liisa; Rossi, Eeva; Zechner, Minna; Tiilikainen, Elisa; Seppänen, Marjaana; Skaffari, Pia; Soukiala, Tiina; Ruotsalainen, Suvi; Peiponen, Jenna; Pietilä, Ilkka; Niemi, Mia & Korpelainen, Anne (2023). Gerontologisen sosiaalityön osaamista tarvitaan – tuloksia GERIT-hankkeesta. Gerontologia37(3), 281–288. Linkki julkaisuun: https://journal.fi/gerontologia/article/view/130628

Soukiala, Tiina (2023). Sosiaalityöntekijöiden työlleen asettamat tavoitteet gerontologisessa sosiaalityössä. Gerontologia37(3), 264–280. Linkki julkaisuun: https://journal.fi/gerontologia/article/view/127598

Niemi, Mia & Pietilä, Ilkka (2023). Perhesuhteiden diskursiivinen rakentuminen gerontologisen sosiaalityön asiakkaiden asiakirjoissa. Gerontologia37(3), 247–263. Linkki julkaisuun: https://doi.org/10.23989/gerontologia.126182

Zechner, Minna & Rossi, Eeva (2023). Narrated social distance: generational ties. Teoksessa Shahnaj Begum, Joan Harbinson, Päivi Naskali & Minna Zechner (toim.) Distance, Equity and Older People’s Experiences in the Nordic Periphery. Centering the Local. Abingdon: Routledge, 30-46.

Peiponen, Jenna, Tiilikainen, Elisa, & Kinni, Riitta-Liisa (2023). Pyörivää kehää ja pallottelua : Tuen tarpeisiin vastaamisen haasteet ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksessa. Focus Localis, 51(2), 26-42. Linkki julkaisuun: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122968

Rossi, Eeva; Zechner, Minna; Tiilikainen, Elisa; Pietilä, Ilkka; Seppänen, Marjaana; Kinni, Riitta-Liisa; Skaffari, Pia; Ruotsalainen, Suvi; Soukiala, Tiina; Hirvonen, Jenna; Niemi, Mia; Korpelainen, Anne (2022). Gerontologinen sosiaalityö etsii paikkaansa muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 87(5-6), 579-584. Linkki julkaisuun: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022112366601

Niemi, Mia; Soukiala, Tiina; Rossi, Eeva; Hirvonen, Jenna; Ruotsalainen, Suvi; Korpelainen, Anne; Kinni, Riitta-Liisa; Skaffari, Pia; Pietilä, Ilkka; Tiilikainen, Elisa; Zechner, Minna & Seppänen, Marjaana (2021). Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa. Gerontologia 35(2): 204-209. Linkki julkaisuun: https://journal.fi/gerontologia/article/view/107922

 

Blogitekstit ja muut julkaisut:

Peiponen, Jenna (2023). ”Tää uus sote-järjestelmä, tää tuhoo meidät”- miten vaikeissa elämäntilanteissa olevat iäkkäät saavat tarvitsemansa tuen? Alusta! Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkojulkaisu. 20.12.2023

Peiponen, Jenna (2023). ”Ja taas lähdetään pyörimään siihen ympyrään” – neljä haastetta iäkkäiden tuen tarpeisiin vastaamisessa. Gerometron kyydissä -blogi.

Kinni, Riitta-Liisa & Tiilikainen, Elisa (2022). Gerontologinen sosiaalityö näkyväksi – tutkimustiedolla kohti vakiintunutta paikkaa palvelujärjestelmässä. Ajankohtaista, Sosiaalityön tutkimuksen seura, 28.2.2022.

Ruotsalainen, Suvi (2022). Etsivän vanhustyön tematiikkaa tutkimuksen näkökulmasta: Miksi olen ryhtynyt tutkimaan etsivää vanhustyötä? Helsingin Diakonissalaitoksen ”Puheenvuoroja etsivästä vanhustyöstä”-julkaisu.

Zechner, Minna & Seppänen, Marjaana (2022). Ikääntyneiden sosiaalityö on jäänyt syrjään sote-uudistuksessa. Vieraskynä, Helsingin Sanomat, 22.1.2022.

Zechner, Minna, Soukiala, Tiina, & Rossi, Eeva (2021) Voiko ikääntynyt olla erityisen tuen tarpeessa? Sosiaalityön tiedeblogi 15.10.2021

Tiilikainen, Elisa & Kinni, Riitta-Liisa (2021). Gerontologinen sosiaalityö näkyväksi – tutkimustiedolla kohti vakiintunutta paikkaa palvelujärjestelmässä. ISOblogi 15.10. 2021.

Rossi, Eeva; Korpelainen, Anne; Hirvonen, Jenna & Ruotsalainen, Suvi (2021). Erityisen tuen tarpeet iäkkäiden arjessa. Vanhustyö 3/2021: 12-13.

 

Pro gradu- tutkielmat:

Pohjanvirta, T. (2024). Omaisolettama ja erityisen tuen tarve gerontologisen sosiaalityön käytännöissä. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto: Yhteiskuntatieteiden laitos. Linkki julkaisuun: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/31412