Tietoa erityisen tuen tarpeesta

GERIT-tutkimushankkeessa tarkastelimme sosiaalihuoltolain 3 § mukaisesti erityisen tuen tarpeessa olevien ikääntyneiden elämäntilanteita ja heidän kanssaan työskentelyä. Sosiaalityöntekijöiden ja asiakas- ja palveluohjaajien haastatteluissa havaitsimme kuitenkin, että erityisen tuen tarpeen käsite näyttäytyy arjessa usein tulkinnallisena ja vaikeasti määriteltävänä, mikä voi johtaa siihen, ettei iäkäs henkilö saa tarvitsemaansa sosiaalityön palvelua.

Käsitteen selkiyttämiseksi olemme koostaneet siitä alla olevasta pdf-tiedostosta löytyvän infopaketin, joka pohjautuu sekä tutkimustietoon että omiin kokemuksiimme gerontologisesta sosiaalityöstä.

Iäkkäiden erityisen tuen tarve
Päivitetty 16.11.2023