Green roof to Elves Hideaway – Viherkatto Tonttulaan

Greetings from Elves Hideaway,

In the Magical forest the elves have a plenty to do. The path leads you to the most secret place of the elves world, Hidden huts. There you can learn how to live in harmony with nature. During the last week, the most northern  green roof for experimental and educational purposes was published to Experience Village Elves Hideaway in Köngäs (Kittilä) on the top of the house of Shaman Elves. Over 1700 northern plants, including also eatable berries like wild strawberry (Fragaria vesca) and lingonberry (Vaccinium vitis-idaea), were potted on the roof. The survival of plants and quality of leachate water from “the crushed light weight gravel concrete” based growing medium with and without biochar addition will be monitored. The roof was established as a part of the ‘Voimametsät’ (strength from forests) project by Natural Resources Institute (Luke) which seeks natural raw materials in the wild for use in wellness products and well being services.

Taianomaisessa metsässä tontuilla on paljon tekemistä. Polku johtaa sinut  Tonttulaan, tonttujen ja maahisten salaiseen maahan. Siellä voit oppia miten on mahdollista elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Viime viikolla Kittilän Könkäällä sijaitsevaan Tonttulaan Tietäjätontun kotitalon katolle perustettiin pohjoinen viherkatto tutkimus- ja opetuskäyttöön. Katolle istutettiin yli 1700 kasvia, jotka sisälsivät myös syötäviä marjakasveja kuten ahomansikkaa ja puolukkaa. Kasvien selviytymistä ja valumaveden laatua kevytbetonisoramurskeisesta kasvualustasta tullaan seuraamaan tarkoin. Katto perustettiin osana Luonnonvarakeskuksen Voimametsät hanketta. Siitä on tehty myös youtube-video.