Kurssimme kruunaus – ryhmien valmiit loppuraportit

Ryhmien intensiivinen työskentely Maunulassa on poikinut kolme hienoa loppuraporttia. Raporteissa esitellään opiskelijoiden ideoimat konseptit sekä kuvataan sitä, kuinka kahden viikon uurastus Metsäpurontien ympäristössä eteni. Lopputyöt ovat luettavissa alla – lisäksi ohessa myös linkit esityksiin, jotka ryhmät esittivät Mahdollisuuksien Maunula -loppugaalassa asukkaille ja yhteistyökumppaneille.

Kulttuuriryhmä Manu:
Loppuraportti
Loppugaalan esitys

Tilaryhmä Maunot:
Loppuraportti
Loppugaalan esitys

Nuorisoryhmä Maunulan Pirjot:
Loppurapotti
Loppugaalan esitys

Havainnekuvia ja Tiedekulma esityksiä

Alkuviikosta Manut hioivat konsepteja ja pääsivät myös taiteilun makuun havainnekuvien myötä.

DSC_0979

Keskiviikko aamun Tiedekulman aamukahvit-tilaisuus oli erittäin positiivinen, saimme hyviä kommentteja sekä rakentavaa palautetta yleisöltä. Konseptien kehittely jatkuu ja lauantain loppugaalaan sitten vain kuulemaan mitä lopulta saimme palautteen jälkeen vielä aikaan!

PSX_20150902_161850

Maunula ja Maunot

Maunot-ryhmän ensimmäinen viikko kului Maunulaan sekä ryhmän aiheeseen eli tilankäyttöratkaisuihin ja toimijoiden organisoitumiseen perehtyessä. Keskiviikkona suunniteltiin loppugaalan mainoksia, torstaina kerättiin laukullinen haastatteluita ja perjantaina pohdittiin tutkimusongelmia post-it-lappujen kanssa.

kuva_maunot 2015-08-26-1066

2015-08-27-10722015-08-28-1075

Maunulan on alkanut tulemaan  jo tutuksi, ja mielenkiintoisia haasteita on tullut vastaan! Tästä on hyvä jatkaa ensi viikolla.

Manujen viikko takana!

Tänään pohdimme tutkimusongelmaa, kysymyksiä ja kohderyhmää. Vaikka ryhmämme oli tänään hieman vajavainen kivoja ideoita saatiin aikaan ja pääasiat alkoivat hahmottua kaikkien puheissa. Lisäksi oli myös antoisaa keskustella toisien ryhmien kanssa heidän ideoistaan ja suunnitelmistaan.

Ideoimme tällä kertaa Maunulan Helander-talolla, mikä olikin hyvää vaihtelua ja mukavaa oli nähdä myös talon vanhempia asukkeja ja pohtia tutkimustamme hieman myös heidän kantiltaan.

PSX_20150828_180616

Nyt lähdemme viikonlopun viettoon kypsyttelemään ajatuksia ja palaamme entistä virkeämpinä hommiin maanantaina!

Manut ja pari ensimmäistä päivää

Manut jalkautui tänään tapaamaan Maunulan asukkaita haastatteluiden merkeissä. Paljon mielenkiintoisia ihmisiä tavattu ja ideoita vaihdettu, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

PSX_20150824_231543

Aiemmin ideoimme posteria ja kävimme kuvailemassa ympäristöä, sekä pohdimme kulttuuriryhmämme kesken kohderyhmäämme ja keinoja heidän tavoittamiseksi.

Lisäksi tietenkin osallistuimme mahtavan informatiivisille asiantuntijaluennoille. Tänään kokemuksiaan meille jakoi mm. Kansallisteatteri ja Avanto Helsinki. Tosi inspiroivia projekteja ja tyyppejä!

DSC_0912

DSC_0899

PSX_20150827_221648

PSX_20150826_164816

Alustava aikataulu kurssille – viikon päästä startataan!

Enää tasan viikko ja mantsalaiset jalkautuvat Maunulaan.

All kurssin aikataulu ja alustava rakenne.

ma 24.8.
Kurssin esittely, tutustuminen ja ryhmäytyminen. Maunulaan tutustuminen.
Luennot: Tilakeskuksen, Maunulaseuran ja Kulttuurikeskuksen näkökulmat ja tarpeet.

ti 25.8.
Konseptien luomisprosessi, ryhmien roolijako ja ennakkotehtävien läpikäyminen.
Luennot: Lähiöiden kehitys ja täydennysrakentaminen (KSV), Nuorten osallistaminen (NK).

ke 26.8.
Teoriapohjan kartoittaminen: artikkelitehtävä ja loppuseminaarin mainosten tekeminen.
Luento: Hukkatila

to 27.8.
Asukkaiden näkökulma ja tarpeet (haastattelut).
Luento: Onnistunut konseptin luominen (Avanto Helsinki).

pe 28.8.
Työpaja I: Tutkimusongelman rajaus (haastattelut ja yhteistyökumppanit).
Luento: Kaupunkisuunnittelu ja -aktivismi (Lisää kaupunkia Helsinkiin).

11825564_1036269989751048_4106252789587727886_n

ma 31.8.
Työpaja II: Tutkimusongelman ratkaisu.

ti 1.9.
Kehitysideoiden testaaminen asukkailla ja esitysten valmistelu Tiedekulmaan.
Luento: Kaupunkiaktivismi aluekehittämisen työkaluna (Pasi Mäenpää).

ke 2.9.
Kehitysideoiden esittely Tiedekulmassa. Loppuseminaari esityksen ohjeistus ja valmistelu.
Luento: Lisää katutaidetta Helsinkiin (Maikki Rantala).

to 3.9.
Seminaariesitysten valmistelu.

pe 4.9.
Seminaariesitysten valmistelu ja palautus klo 18.

la 5.9.
Loppugaala (yhteistyökumppanit ja asukkaat paikalla).

11666083_634431060026371_7275015227102934375_n

logohy

Haasteena lähiö – aluekehittämisen projektikurssi Maunulassa

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos yhteistyössä Helsingin kaupungin tilakeskuksen, Kulttuurikeskuksen, Nuorisoasiainkeskuksen ja Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa esittää:

24.8.-5.9.2015 aluekehittämisen intensiivikurssi “Haasteena lähiö”, joka jalkautuu Helsingin Maunulan alueelle tarkastelemaan lähiön haasteita asukaslähtöisestä näkökulmasta.

IMG_1911

Kurssilla tiede jalkautetaan käytännön tasolle. Opiskelijat pääsevät eri alojen asiantuntijoiden opastamina kehittämään erilaisia alueen asukastoimintaan perustuvia konsepteja ja samalla tutustuvat konseptien kehittämisprosessiin ideoinnista ja ongelmanratkaisusta valmiin konseptin esittelyyn.

Kurssi järjestetään Helsingin yliopiston intensiiviviikolla 24.6.-5.9. ja työskentelyä on päivittäin klo 9-17. Tukikohtana toimii kurssityöskentelyä varten vuokrattu liiketilakiinteistö Maunulan Metsäpurontiellä sekä erilaiset tilat eri puolilla aluetta.

Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu oman pääaineen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena ovat suoritetut opinnot sekä kurssin ennakkotehtävä.

Ilmoittautumisaika on 01.08.15 klo 08.00-16.08.15 klo 16.00 WebOodissa. Kurssi löytyy
nimellä: Haasteena lähiö – aluekehittämisen projektikurssi tai kurssitunnisteella: 56171.

Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän palauttamista sähköpostilla (ilona.ogbeide@helsinki.fi) 16.8.2015 klo 16 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet ovat viestin lopussa.

Kurssi järjestetään Helsingin yliopiston Opettajien akatemian rahoituksella.

IMG_1920

ENNAKKOTEHTÄVÄN OHJEET:

Lähiöiden kehittäminen on yksi keskeisiä kaupunkiseutujen haasteita tällä hetkellä.
Heikentyvä rakennuskanta ja asukasrakenne, sosiaalisten ongelmien keskittyminen tietyille
asuinalueille, huono maine ja asumisviihtyvyyden lasku ovat lähiöalueiden suurimpia
ongelmia. Monet uusista kaupunkikehittämisen hankkeista ovat viime vuosina käynnistyneet
asukaslähtöisesti: näistä esimerkkeinä ovat erilaiset kaupunkien suunnitteluun ja
lähidemokratian toteutumiseen vaikuttavat ryhmät, paikkojen elävöittäminen ja
yhteisöllisyyttä luovat tapahtumat.

Geotieteiden ja maantieteen laitos järjestää kaksi viikkoa kestävän projektikurssin 24.08.-
05.09.2015, jonka teemana on aluekehittämiseen asukastoiminnan näkökulmasta
lähiöalueilla. Kurssin kohdealueena on Pohjois-Helsingissä sijaitseva Maunulan
kaupunginosa.

Kirjoita 1-2 sivun essee, jossa esittelet yhden kiinnostavan kotimaisen tai kansainvälisen
esimerkin asukaslähtöisestä kaupunkialueiden kehittämisestä. Esimerkki voi liittyä vaikkapa
kulttuurin, rakennetun ympäristön, sosiaalisen rakenteen, palveluiden, asumisviihtyvyyden
parantamiseen tai asukkaiden osallistamiseen. Se voi olla esimerkiksi yksittäinen palvelu tai
tapahtuma, tai laajempi eri toimijoita yhdistävä hanke tai organisoitumisen tapa. Liitä
esseeseen myös kuva valitsemastasi esimerkistä. Pohdi, miten esittelemääsi ideaa voisi
hyödyntää Maunulan alueen kehittämisessä.

Palauta ennakkotehtävä 16.8.2015 kello 16:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen
ilona.ogbeide@helsinki.fi.

11666083_634431060026371_7275015227102934375_n

logohy