Toisen sosiolingvisten tiimin tutkimuksia

Hei,

Tutkimusryhmämme koostuu yhdestä tohtorikoulutettavasta, yhdestä maisterivaiheen opiskelijasta ja yhdestä professorista.  Tavoitteenamme on suorittaa sosiolingvistinen tutkimusprojekti ndebelen kielen puhuma-alueella. Johtuen alueen historiasta, sen kielellinen tilanne on monimutkainen ja vielä riittämättömästi tunnettu. Tutkimus suoritetaan kyselykaavaketta hyödyntävien haastatteluiden avulla. Kyselykaavakkeemme perustuu Euroopan kielidiversiteettiä tutkineessa Eldia-hankkessa (2010–2013) käytettyyn kaavakkeeseen, jota muokkasimme paremmin Etelä-Afrikan kontekstiin sopivaksi.

Saavuttuamme Etelä-Afrikkaan huomiomme kiinnittyi maan kielelliseen monimuotoisuuteen, joka ilmenee yhteiskunnassa kaduilla kuultavien kielten lisäksi poliittisista mainostauluista aina junan asemateksteihin. Maan kielellinen monimuotoisuus ilmenee myös yksilötasolla: monet tapaamistamme ihmisistä puhuvat useampia kieliä jokapäiväisessä elämässään. Epämuodollinen keskustelu paikallisten kanssa on ollut hyvin valaisevaa heidän kieliasenteidensa ymmärtämiseksi.

Saavuimme viime viikolla kentälle Mokopanen kaupungin vieressä sijaitsevaan Ga-sekgobokon kylään, jossa meidät toivotettiin tervetulleiksi rumpumusiikilla ja tanssiesityksellä. Esitys polveutuu suoraan ndebelejen perinteisestä sotatanssista ja on saanut uuden vähemmän vakivaltaisen muodon nykyisissä kylä juhlissa. Ystävällinen vastaanotto kaikkialla on helpottanut merkittävästi tutkimustamme. Kenttätutkimus on ollut myös molemminpuolista tutustumista, joka on tuottanut iloa puolin ja toisin.

Kielellinen tilanne Mokopanen ympäristössä on monipuolinen ja vaihtelee vahvasti kylittäin. Koulukieli, pohjois-sotho vaikuttaa siihen, että kielenvaihtoa tapahtuu alueella. Sendrebele- kieli elää kuitenkin vielä vahvasti kotikielenä, ja sitä käytetään myös laajasti kieliyhteisössä.

Kielen heikko poliittinen tilanne on johtanut aktivismiin sen tukemisen puolesta. Erityisesti kuninkaallisen perheen jäsenet, jotka edustavat perinteistä ndebele-kulttuuria, ovat aktivoituneet kielen säilyttämiseksi. Esimerkiksi Moshaten kuninkaallisessa heimoneuvostossa pöytäkirjat kirjoitetaan ndebeleksi vuonna 2001 laaditulla ortografialla. Kieltä ei kuitenkaan käytetä opetuksessa, ja monet sen puhujista eivät täten opi kirjoittamaan omaa äidinkieltään.  Tilannetta kuvaa vahvasti se, että Moshaten kylän ndebele-kuninkaallisten hautausmaassa tekstit ovat kirjoitettu englanniksi ja pohjois-sothoksi.

Kyltit Mokopanen ympäristössä ovat pääasiallisesti englanniksi, mutta afrikaans on myös vahvasti edustettuna. Mainoksia ja lentolehtisiä jaetaan kuitenkin pohjois-sothoksi, joka on monen äidinkieli. Kirjallinen koodinvaihto on alueella esiintyvä erityisen kiinnostava ilmiö. Pohjois-sotholla kirjoitetussa tekstissä näkee ajoittain englantia osana tekstiä.

20160517_173739

Tupu, Hupu ja Lupu lähdössä Siyabuswaan

-Sami, Markus, Riho

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *