Kielielämäkertahaastatteluja Mthambothinissa

Hejsan! Lenan ja Ainon sosiolingvistinen väritystehtävä esittäytyy. Pyrimme selvittämään, minkälaisia asenteita ja käsityksiä ihmisillä on äidinkielen käsitteestä sekä etelä-ndebelestä ja muista erityisesti Etelä-Afrikassa puhutuista kielistä. Toivomme, että haastattelut valaisevat mielenkiintoisia sosiaalisia ulottuvuuksia, joita kielen käytöllä on. Kielielämäkertahaastattelut eivät ole varsinaisesti vakiintuneet tutkimusmenetelmänä, joten kyseinen metodivalinta on jo itsessään jännittävä.

Aloitamme useimmat haastattelut tehtävällä, jossa haastateltavat saavat värittää kielimuotokuvansa. Muotokuva antaa haastateltaville mahdollisuuden ilmaista heidän kieliin liittyviä ajatuksiaan ja tunteitaan, jotka voivat olla edustettuina kielimuotokuvassa eri tavoin. Jos haastateltava esimerkiksi mieltää punaisen rakkauden väriksi, saattaa hän valita punaisen värin edustamaan eniten rakastamaansa kieltä. Jos kokee ajattelevansa englanniksi, saattaa värittää kehonosista pään edustamaan englantia. Toisaalta joillekin ihmisille värit ovat vain värejä ilman tunneyhtymiä, ja se mihin kielet sijoittuvat kehossa voi olla täysin satunnaista. Muotokuvan tekemisessä ei ole sääntöjä. Ideana onkin, että muotokuvat toimivat hyvänä runkona itse haastattelulle, kun puhujat saavat omin sanoin selittää yksilöllisen teoksensa.

DSC_0985

Kielimuotokuvan hahmo.

Mthambothinissa asuvan Mamazana Sharon Ndalan kielimuotokuva valottaa väreillä ja ruumiinosilla ilmaisemisen mahdollisuuksia tutkimusmenetelmässämme (kuva alla). Esimerkissä edustettuina olevat kielet ovat ylhäältä alas luettuna englanti, etelä-ndebele (äidinkieli), swati, afrikaans ja venda, ja lisäksi pedi kuvasta katsottuna vasemmassa ja sotho oikeassa jalassa. Englantia edustamaan Ndala valitsi pään, joka on hänen mielestään yhteistä kieltä symboloiva ruumiinosa, ja keltaisen värin Ndala kokee symboloivan onnellisuutta, mikä kielii hänen positiivisesta suhtautumisestaan kyseiseen kieleen. Äidinkieltä, etelä-ndebeleä, Ndala valitsi edustamaan punaisen, “sydämen värin”, ja yläruumis symboloi “kehon kieltä”. Lisäksi ndebelen merkityksellisyydestä viestii sitä edustavan värin peittämän osan suuruus, kun taas hänelle vähemmän merkityksellisille kielille varattu osuus on huomattavasti pienempi.

DSC_0984

Mamazana Sharon Ndalan kielimuotokuva.

Itse haastatteluissa kyselemme puhujien elämän vaiheista sekä kielen käyttöön ja oppimiseen liittyvistä kokemuksista ja tunteista. Mielenkiintoista on myös kuulla puhujien elämän varrella koetuista muutoksista näiden asenteiden suhteen.

Mthambothinissa eräs haastateltavistamme, Elisabeth Phumzile Sibiya, antoi haastattelun päätteeksi meille kunnian kuvata itseään perinteisessä ndebeleasussa, jonka kokonaisuus riippuu ikäryhmästä ja siviilisäädystä. Paikallinen avustajamme ja tulkkimme Nomzamo Tjiane auttoi meitä ymmärtämään haastattelemamme naisen asukokonaisuuden yksityiskohtien merkityksiä, ja kokosi niistä pienen ndebelenkielisen sanastonkin:

umkhala – päähine, jota voi käyttää kuka tahansa

nogiciza – rengas kaulan ympärillä, jota käyttävät naimisissa olevat

umbhalo – värikäs huopa, jota voi käyttää kuka tahansa

phobo – yläruumiin peittävä vaate. Jos henkilö on naimaton, yläruumis on paljas

igrolweni – jalkoihin laitettava kultainen rengas, joita naimisissa olevilla on kaksi ja naimattomilla neljä kummassakin nilkassa

idzila – muut kultaiset koristeet

DSC_0973

Elisabeth Phumzile Sibiya

Edellisten lisäksi naisella on kuvassa päällään myös alaruumiin peittävä vaate, joka on naimisissa olevilla naisilla pidempi kuin naimattomilla, sekä kaksi rengasta vyötärön ympärillä, joita voi käyttää kuka tahansa.

Nuhaisin terveisin, I know & Learner

PS. Lähipäivinä Stephan tulee päivittämään blogiin omista tutkimuksistaan, joista tässä on hieman esimakua:

IMG_1801

DSC_0938

DSC_0976

DSC_0986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *