RFS 2015 – “Hétérogénéité et changements: perspectives sociolinguistiques”

Le réseau francophone de sociolinguistique (RFS) organise un congrès intitulé “Hétérogénéité et changements : perspectives sociolinguistiques” à Grenoble du 10 au 12 juin 2015. Les communications suivantes peuvent être intéressantes pour ceux qui travaillent autour de la notion de discours de haine :

Ulla Tuomarla : Fonction commentaire et hostilité numérique dans les médias sociaux

Simo Määttä : Traduire la violence verbale dans l’interprétariat en milieu social : le cas du français langue véhiculaire

Plus d’information :

Réseau francophone de sociolinguistique (RFS)

Congrès 2015 : Hétérogénéité et changements

Työpaja kielellisestä aggressiosta Kielitieteen päivillä Vaasassa

Vaasassa järjestettävillä XLII Kielitieteen päivillä 21.-23.5. pidetään työpaja, joka käsittelee kielellistä aggressiota:

“Kielellinen aggressio on viime vuosina ollut vilkkaan keskustelun aiheena niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Erityisesti on keskusteltu ja väitelty sellaisista käsitteistä kuin vihapuhe, sananvapaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Koska kieli on kaikkien omaisuutta, on kielellistä aggressiota tutkittu monilla eri tieteenaloilla. Samaten ilmiötä pohditaan ja tulkitaan päivittäin myös yleisessä keskustelussa mm. sosiaalisessa mediassa. Keskusteluareenoiden moninaisuus näkyy siinäkin, että monet kielellisen aggression piiriin kuuluvat käsitteet ovat selkeästi ns. kiisteltyjä käsitteitä. Toisaalta kieli sinänsä on tutkimuksen ja teorian kohteena vain kielitieteessä, ja kielentutkimuksella voidaankin katsoa olevan erityisen roolin ja jopa vastuun kielellisen aggression tutkimuksessa.

Tämän teemasession tarkoituksena on tarkastella, kuinka ja millaisia kielitieteen ja kielitieteen rinnakkaistieteiden käsitteitä voidaan käyttää työkaluina silloin, kun kielellistä aggressiota lähestytään ja tutkitaan nimenomaan kielen ja kielitieteen näkökulmasta. Mahdollisia teemoja ovat kielellisen aggression funktio kaunokirjallisuudessa ja sen ilmenemismuodot digitaalisessa viestinnässä, vihapuheen määritelmät ja vihapuheen tutkimiskeinot. Kommentoijana toimii professori Meri Larjavaara.”

(lainattu Kielitieteen päivien sivulta)

Työpajassa puhuvat mm. Ulla Tuomarla ja Simo Määttä. Katso ohjeet ilmoittautumiseen ja muita tarkempia tietoja täältä.

Suomi24-keskustelut tutkijoiden vapaassa käytössä

Suomi24-keskustelupalstoja voi nyt tutkia helposti Kielipankin aineistoissa. Korpus on tallennettu Korp-palvelimelle, jossa voi helposti tehdä erilaisia hakuja. Suomi24-aineistoa tutkii muun muassa Kansakunnan mielentila -hanke, joka on mukana Helsinki Challenge -kilpailussa. Aineisto kiinnostaa varmasti monia vihapuheen tutkijoita.

Linkkejä:

Suomi24-aineisto Kielipankissa

Suora linkki Suomi24-aineistoon Korp-palvelimella

CSC:n uutinen aiheesta

Verkkouutisten juttu aiheesta

Kansakunnan mielentila (Citizen Mindscapes) / Helsinki Challenge

#vihapuhetutka – vihapuheesta vapaat eduskuntavaalit 2015

Ei vihapuheelle -kampanja on haastanut vaaliehdokkaat 2015 sanoutumaan irti vihapuheesta kampanjan sivuilla (ks. kampanjan tiedote, julkaistu 30.3.2015). Voit nähdä kaikki lupauksensa antaneet ehdokkaat osoitteessa: http://eivihapuheelle.fi/vaalit/ehdokkaat/.

Kampanjointia käydään myös sosiaalisessa mediassa hashtagin #vihapuhetutka avulla: Facebookissa ja Twitterissä voi käyttää hashtagia kiittääkseen ehdokasta esimerkillisestä toimimisesta vihapuheen kitkemisessä tai ilmiantaakseen vihapuhetta viljelevän vaaliehdokkaan. Tunnisteella merkittyjä julkaisuja voi selata vapaasti osoitteissa https://twitter.com/hashtag/vihapuhetutka ja https://www.facebook.com/hashtag/vihapuhetutka?source=feed_text&story_id=793336300747736

Katso myös Kansan Uutiset -verkkolehden artikkeli kampanjasta (30.3.2015).