Affect in Language 2.2.2018

Call for Papers: Affect in Language
University of Helsinki 2/2/2018

The research community Comparing and Contrasting Languages and Cultures (CoCoLaC) of the University of Helsinki is hosting a colloquium on affect in language on Friday, February 2, 2018. We invite 20-minute presentations in English addressing affect in language from a wide variety of perspectives.

We welcome both theoretical reflections and empirical studies of spoken, written, bodily, and multimodal communication. Potential research questions include (but are not limited to) the following:

  • What is the role of affect in contemporary linguistics and adjacent fields?
  • Which theories or methods are useful in conceptualizing affect in language use?
  • How does modern communication technology contribute either to communicating affect or analyzing affect-related phenomena?
  • How do accounts of affect focusing on individual subjectivities differ from intersubjective approaches?
  • What are the links between affect and empathy, ethos, or pathos?
  • What are the characteristics of affect in multilingual settings?
  • To what extent is the expression of affect culturally and linguistically dependent?
  • How does the expression of affect differ between institutional and everyday language use?
  • What are the particularities of expressing affect in a second/foreign language?

We invite authors to submit their abstract (max. 300 words including references) in Word or RTF format to tuuli.holttinen [at] helsinki.fi by October 31, 2017. In the body of your message, please indicate your name and affiliation. Do not include this information in your abstract. The results of the peer-review process will be communicated by November 15, 2017.

More information: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/comparing-and-contrasting-languages-and-cultures/news-events/affect-in-language

Invited speakers:
Professor Marja-Leena Sorjonen, University of Helsinki
Dr. Albin Wagener, Université de Nantes / R2DIP / Cleverance

Organizers of the colloquium:
Eva Havu, Tuuli Holttinen, Johanna Isosävi, Simo Määttä, Ulla Tuomarla
University of Helsinki

What the HEL? The 5th SwiSca Symposium on Swearing

The Nordic research network Swearing in Scandinavia (SwiSca) organizes a two-day symposium at the University of Helsinki on 23-24 November 2017. The call for papers (20-minute presentations and posters) is open until 6 October.

The symposium features invited international speakers, including Senior Lecturer Dr. Karyn Stapleton from Ulster University (keynote), Professor Kristy Beers Fägersten from Södertörn University (SwiSca) and Associate Professor Marianne Rathje from the University of Southern Denmark (SwiSca). They will be joined by SwiSca members University Lecturer Elizabeth Peterson, University Instructor Robert Moncrief and PhD student Minna Hjort from the University of Helsinki.

The attendance is free of charge, but the organizers encourage to register beforehand. More information on the symposium website.

Publication: Miscommunication and Verbal Violence

miscommunication_etu

“This multilingual volume brings together a selection of papers presented at the conference Dialogic Language Use 3: Miscommunication and Verbal Violence (organized by the Modern Language Society in Helsinki on 17-17 August, 2012), which addressed the darker side of dialogic language use. The papers of this volume investigate verbal aggression and miscommunication in the frameworks of sociolinguistics, pragmatics, conversation analysis, discourse analysis and translation studies.”

Miscommunication and Verbal Violence / Du malentendu à la violence verbale / Misskommunikation und verbale Gewalt.
Ed. by Ulla Tuomarla et al.
Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, TOME XCIII, Modern Language Society (2015, 344 p., 50 €)
Hansaprint Oy
Vantaa 2015
ISBN 978-951-9040-49-3
ISSN 0355-0192

KTP2015: Aggressiotyöpajan esitelmät

Kielitieteen päivillä Vaasassa pidettiin perjantaina 22.5.2015 vihapuhetta käsittelevä työpaja, “Kuinka aggressio otetaan haltuun? Kielitieteelliset käsitteet aggression tutkimuksessa”. Työpajassa kuultiin seuraavat esitelmät:

Klikkaamalla esitelmän nimeä avautuvat esitelmän diat PDF-tiedostona.

RFS 2015 – “Hétérogénéité et changements: perspectives sociolinguistiques”

Le réseau francophone de sociolinguistique (RFS) organise un congrès intitulé “Hétérogénéité et changements : perspectives sociolinguistiques” à Grenoble du 10 au 12 juin 2015. Les communications suivantes peuvent être intéressantes pour ceux qui travaillent autour de la notion de discours de haine :

Ulla Tuomarla : Fonction commentaire et hostilité numérique dans les médias sociaux

Simo Määttä : Traduire la violence verbale dans l’interprétariat en milieu social : le cas du français langue véhiculaire

Plus d’information :

Réseau francophone de sociolinguistique (RFS)

Congrès 2015 : Hétérogénéité et changements

Työpaja kielellisestä aggressiosta Kielitieteen päivillä Vaasassa

Vaasassa järjestettävillä XLII Kielitieteen päivillä 21.-23.5. pidetään työpaja, joka käsittelee kielellistä aggressiota:

“Kielellinen aggressio on viime vuosina ollut vilkkaan keskustelun aiheena niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Erityisesti on keskusteltu ja väitelty sellaisista käsitteistä kuin vihapuhe, sananvapaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Koska kieli on kaikkien omaisuutta, on kielellistä aggressiota tutkittu monilla eri tieteenaloilla. Samaten ilmiötä pohditaan ja tulkitaan päivittäin myös yleisessä keskustelussa mm. sosiaalisessa mediassa. Keskusteluareenoiden moninaisuus näkyy siinäkin, että monet kielellisen aggression piiriin kuuluvat käsitteet ovat selkeästi ns. kiisteltyjä käsitteitä. Toisaalta kieli sinänsä on tutkimuksen ja teorian kohteena vain kielitieteessä, ja kielentutkimuksella voidaankin katsoa olevan erityisen roolin ja jopa vastuun kielellisen aggression tutkimuksessa.

Tämän teemasession tarkoituksena on tarkastella, kuinka ja millaisia kielitieteen ja kielitieteen rinnakkaistieteiden käsitteitä voidaan käyttää työkaluina silloin, kun kielellistä aggressiota lähestytään ja tutkitaan nimenomaan kielen ja kielitieteen näkökulmasta. Mahdollisia teemoja ovat kielellisen aggression funktio kaunokirjallisuudessa ja sen ilmenemismuodot digitaalisessa viestinnässä, vihapuheen määritelmät ja vihapuheen tutkimiskeinot. Kommentoijana toimii professori Meri Larjavaara.”

(lainattu Kielitieteen päivien sivulta)

Työpajassa puhuvat mm. Ulla Tuomarla ja Simo Määttä. Katso ohjeet ilmoittautumiseen ja muita tarkempia tietoja täältä.