Vihapuhe on lisääntynyt Ranskassa

ECRI, European Commission Against Racism and Intolerance, julkaisi maaliskuussa viidennen selvityksensä Ranskan ihmisoikeuksista ja rasismista. ECRIn mukaan vihapuhe on lisääntynyt Ranskassa viimeisimmän vuonna 2010 valmistuneen selvityksen jälkeen. Selvitys on saatavilla englanniksi osoitteessa http://www.statewatch.org/news/2016/mar/coe-ecri-report-france.pdf.

Lähde: ECRI, European Commission Against Racism and Intolerance (2016) ECRI report on France (fifth monitoring cycle). Council of Europe.

Oikeusministeriön selvitys: vihapuhetta kohdataan etenkin julkisilla paikoilla ja internetissä

Oikeusministeriö on julkaissut selvityksen vähemmistöjen kohtaamasta vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen. Nettikyselyyn perustuvan selvityksen ovat laatineet Owal Group Oy:n konsultit Nita Korhonen, Laura Jauhola, Olli Oosi ja Hannu-Pekka Huttunen. Selvitykseen on käytetty myös kohderyhmä- ja asiantuntijahaastatteluja.

Selvitykseen vastanneet kertoivat kohdanneensa vihapuhetta ja häirintää eniten julkisilla paikoilla. Internet erottautui toiseksi yleisimpänä foorumina kohderyhmien kokemalle vihapuheelle ja häirinnälle, jota esiintyi etenkin Facebookissa.

Selvitys on saatavilla osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1456826655763/Files/OMSO_7_2016_VIPU-raportti_158_s.pdf

Selvityksen tuloksia mediassa: