Helsinki Society for Historical Lexicography is a scholarly association founded in Helsinki in 2014. Its objective is to promote research on historical lexicography and historical lexicology. The Society organizes lectures and seminars and encourages book and other publication projects and international scholarly visits in order to inform the research community and the general public about developments in the study of the history of dictionaries and vocabulary. Read more…


Suomen historiallisen leksikografian seura ry on Helsingissä vuonna 2014 perustettu tieteellinen yhdistys. Sen tavoitteena on edistää historiallista sanakirja- ja sanastotutkimusta järjestämällä luentoja ja muita tapahtumia sekä tukemalla alan julkaisuhankkeita ja kansainvälisiä vierailuja. Seura välittää tietoa tutkimusalastaan sekä tutkijayhteisölle että suurelle yleisölle. Lisätietoa…


Site last updated on 2024-04-16.