Members

Membership in the Helsinki Society for Historical Lexicography is open to anyone interested in historical lexicography and lexicology. To seek membership, please send an application to the Board of the Society (email: hshl-board@helsinki.fi). The application should contain a brief letter of reference, ideally a forwarded email message from a recommending member. If you don’t know any current members, please append to your application a brief account of your connection to historical lexicography or lexicology. One of the Board members may then recommend your application. Please also include your full name, title (job/degree), email address, department and university (or other affiliation) in the application.

The Board decides on accepting new members at its meetings. The Society also welcomes student, life and institutional members. The membership fees for 2024 are listed below.

  • Regular Member: €25
  • Student Member: free
  • Institutional Member: €50

The Life Membership fee is €250.

Membership fees can be paid to the following account:

Account number (IBAN): FI2340550017143435
BIC: HELSFIHH
Reference number: 1119
International reference number (if necessary): RF55 1119
Message field: To be left empty


Seuran jäseneksi voivat liittyä historiallisesta leksikografiasta ja leksikologiasta kiinnostuneet henkilöt lähettämällä hakemuksen seuran hallitukselle (sähköposti: hshl-board@helsinki.fi). Hakemuksen tulisi sisältää lyhyt suosituskirje yhdeltä nykyiseltä jäseneltä – uudelleenlähetetty sähköpostiviesti riittää hyvin. Jos henkilö ei tunne ketään seuran jäsentä, hän voi liittää hakemukseensa lyhyen selostuksen yhteyksistään historialliseen leksikografiaan tai leksikologiaan, minkä jälkeen yksi hallituksen jäsenistä voi toimia suosittelijana. Hakemukseen liitetään myös hakijan koko nimi, oppiarvo tai ammattinimike, sähköpostiosoite sekä laitos ja yliopisto (tai muu affiliaatio).

Hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä kokouksissaan ja hyväksyy seuraan myös opiskelija-, ainais- ja kannatusjäseniä. Vuoden 2024 jäsenmaksut ovat:

  • Varsinainen jäsen: 25€
  • Opiskelijajäsen (ml. jatko-opiskelijat): ilmainen
  • Kannatusjäsen: 50€

Ainaisjäsenen kertamaksu on 250€.

Jäsenmaksun voi maksaa seuraavalle tilille:

Tilinumero: FI2340550017143435
BIC: HELSFIHH
Viitenro: 1119
Kansainvälinen viitenro (mikäli tarpeen): RF55 1119
Viesti: Jätetään tyhjäksi