KA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely (2013)

Syksy 2013

Kurssin koordinaattorina toimii yliopistonlehtori Juha Tervala,  juha.tervala(at)helsinki.fi

Kurssiassistentti: tohtorikoulutettava Harri Pönkä,  harri.ponka(at)helsinki.fi

HUOM! Loppukuulustelu 13.12.2013 klo 16-18 PI (Porthania)

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on monipuolisesti esitellä Suomen kansantalouden ja maailmantalouden kehitystä, nykytilaa, rakennetta ja ongelmia.

Luennot (24 t): 30.10. – 05.12.2013 ke ja to klo 16-18, paikka: Päärakennus (Fabianinkatu 33), sali 1.

Kurssin ohjelma on seuraava:

30.10 (ke): Antti Ripatti: Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat
31.10 (to): Heikki A. Loikkanen: Kaupunkien kasvusta, maankäytöstä sekä kunta- ym. reformeista taloustieteilijän silmin
6.11 (ke): Vesa Kanniainen: Yrittäjyys kansantalouden perustana
7.11 (to): Jukka Lassila: Julkisen talouden kestävyysvaje
13.11 (ke): Seppo Honkapohja: Rahapolitiikka normaalioloissa ja finanssikriisissä
14.11 (to): Lauri Uotila: Kansantalous ja rahoitusmarkkinat
20.11 (ke): Risto Murto: Keskuspankit ja sijoittajat finanssikriisissä
21.11 (to): Matti Pohjola: Talouskasvu ja hyvinvointi
27.11 (ke): Jaakko Kiander: Talouskriiseistä ja niiden ratkaisuista
28.11 (to): Miikka Hautamäki: Moraalikadon rooli rahoituskriiseissä
4.12 (ke): Peter Nyberg: Euroalueen rahoituskriisi
5.12 (to): Tapio Palokangas: Taloudellisen kasvun syyt

HUOM! Luentomateriaalit tulevat saataville näille verkkosivuille kurssin edetessä.

Kuulustelut ja luettava materiaali:
Luentoihin liittyy kuulustelu, jonka hyväksytty suoritus antaa 5 opintopistettä.

Kuulustelussa vaaditaan luentomateriaalit ja luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.

13.12.2013 Loppukuulustelu: KA2
Aika ja paikka:  klo 16-18 PI (Porthania) / Yliopistonlehtori Juha Tervala

13.1.2014 Uusintakuulustelu: KA2 (ei tarvitse ilmoittautua erikseen)
Aika ja paikka: 10 – 12, PII (Porthania) / Yliopistonlehtori Juha Tervala