Taloudelliset termit tutuiksi & KA6l Taloustieteen termejä ja sovellutuksia

Huom.! TTT-kurssi yhdessä jatko-osan Taloustieteen sovellutuksia (12.3. – 27.3.2014) kanssa muodostavat taloustieteen kandidaattiopintojen kurssin (KA6l, Taloustieteen termejä ja sovellutuksia (TTS, 5 op). Mikäli suoritat molemmat osiot, ilmoittaudu WebOodissa vain opintojaksoon KA6l (70052)! Kurssi-ilmoittauttumisiin liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä taloustieteen oppiaineen kansliaan.

Osa 1: TTT-kurssi (Taloudelliset termit tutuiksi): luennot (20 t) 15.1. – 13.2.2014 ke ja to klo 16-18,

paikka:  Porthania II.

Luentoja (20 t) 15.1. – 13.2.2014 ke ja to 16-18, paikka: Porthania II.

TTT-kurssi kuuluu valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin.

Luentorunko:

1) 15.1 (ke): Juha Tervala: Euroalueen talouskriisin taustat
2) 16.1 (to): Mika Kuismanen: Finanssipolitiikka
3) 22.1 (ke): Pasi Sorjonen: Talouden ennustaminen
4) 23.1 (to): Antti Suvanto: Rahapolitiikka
5) 29.1 (ke): Henri Nyberg: Suhdannevaihtelu, taloustilastot ja ennusteet
6) 30.1 (to): Esa Jokivuolle: Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely
7) 5.2 (ke): Seija Ilmakunnas: Julkisen talouden kestävyysvaje ja rakenneuudistukset
8) 6.2 (to): Timo Tyrväinen: Haja-ajatuksia talouden ennustamisesta epävarmassa maailmassa
9) 12.2 (ke): Sixten Korkman: Onko eurolla tulevaisuutta?
10) 13.2 (to): Erkki Liikanen: Finanssikriisi ja keskuspankit

Suoritustapa:

Opiskelija pitää ns. luentopäiväkirjaa; tenttiä ei järjestetä.

TTT-kurssin luentopäiväkirja toimitetaan kurssiassistentille sähköpostilla (harri.ponka@helsinki.fi) pdf-tiedostona 20.2. mennessä. Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa: TTT_sukunimi_etunimi. Myöhässä palautettuja töitä ei hyväksytä.

TTS-kurssin luentopäivä kirjat palautetaan sähköpostilla 3.4. mennessä. Huom. TTS-kurssille osallistuvien ei pidä palauttaa kurssin ensimmäisen (TTT) osan luentopäiväkirjoja 20.2. mennessä, vaan luentopäiväkirja siis palautetaan kokonaisuudessaan viimeistään 3.4..

Luentopäiväkirjan kirjoittamisohjeet ovat liitteenä. Jokaisesta kurssin luennosta täytyy kirjoittaa vähintään yksi sivu annettua formaattia noudattaen.

Arvostelu: Hyväksytty / Hylätty

 

Osa 2: Taloustieteen termejä ja sovellutuksia (TTS): luennot (12 t) 12.3. – 27.3.2014 ke ja to klo 16-18, paikka: Porthania II.

Osan 2:n luentorunko: HUOM! Luentomateriaalit päivitetään sitä mukaa kuin luennoitsijat toimittavat ne kurssin järjestäjille.

1) 12.3 (ke): Vesa Kanniainen: Yritysten yhteiskuntavastuu
2) 13.3 (to): Antti Ripatti: Minkä suuruinen on finanssipolitiikan kerroin?
3) 19.3 (ke): Tuomas Malinen: Kehitystaloustiede
4) 20.3 (to): Ulla Lehmijoki: Väestökysymykset taloustieteen erityisalueena
5) 26.3 (ke): Mika Meitz: Ekonometrian perustyökaluja
6) 27.3 (to): Roope Uusitalo: Talouspolitiikan arviointi

TTS-kurssin luentopäiväkirja palautetaan sähköpostilla 3.4. mennessä (harri.ponka@helsinki.fi) pdf-tiedostona. Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa: TTS_sukunimi_etunimi. Huom. TTS-kurssille osallistuvien ei pidä palauttaa kurssin ensimmäisen (TTT) osan luentopäiväkirjoja 20.2. mennessä, vaan luentopäiväkirja siis palautetaan kokonaisuudessaan  viimeistään 3.4.. Myöhässä palautettuja päiväkirjoja ei hyväksytä, eli älkää jättäkö niiden tekemistä viime hetkeen.