Berättelser om minnet

Berättelser och konst har långa traditioner i att försöka klä sjukdomsupplevelser i ord. Berättelser om minnet är en julkalender för alla som är intresserade av minnet och demenssjukdomar. Julkalendern innehåller 24 tips på böcker, filmer och dokumentärer med anknytning till minnet eller demenssjukdomar.

Demenssjukdomar berör nästan var och en av oss, antingen personligen eller som närstående, vänner, grannar, arbetskamrater eller professionellt i våra yrken. Ingen demenssjukdom är den andra lik. Genom att dela erfarenheter, även tunga sådana, kan vi ge stöd och skapa hopp.

Avdelningen för neurovetenskaper vid Helsingfors universitet och Helsingfors stads geriatriska poliklinik skapade tillsammans julkalendern Berättelser om minnet. Syftet med kalendern var att öka kunskap om och förståelsen för demenssjukdomar.

Julkalendern har nu omvandlats till en bestående webbplats  med en samling berättelser om minnet och demenssjukdomar. Blogginläggen finns i fortsättningen tillgängliga på samma webbadress och de svenska översättningarna finns nu som en nedladdningsbar PDF-fil: Berättelser om minnet 2022 .

Dela gärna länken med dina kollegor, minnespolikliniker och stödgrupper. Bibliotek och bokcirklar får  gärna använda sig av webbplatsen för att hitta böcker och filmer om  demenssjukdomar. Webbplatsens innehåll kan också  användas inom undervisningen för hälso- och socialvårdspersonal samt för  att bredda perspektivet på demenssjukdomar, även för de mer erfarna inom branschen.

Nya böcker och filmer kring temat har redan getts  ut efter att kalendern publicerades. Det finns många möjligheter att använda och utveckla webbplatsen. Ifall du har nya idér eller tankar kring detta får du gärna vara i kontakt med oss. Kanske du har tips på svenskspråkiga verk som kunde passa in?