Teppo Särkämö

Toukokuun vieraanamme on apulaisprofessori Teppo Särkämö, jonka tutkimuksissa yhdistyvät musiikki ja aivojen toiminta. Vuosien varrella hän on julkaissut lukuisia artikkeleita, joissa käsitellään musiikin vaikutusta aivoihin, sekä terveillä että muistisairailla henkilöillä. Blogikirjoituksessa joulukuulta 2021 on käsitelty Särkämön aiempaa tutkimusta Muistaakseni laulan. Tällä hetkellä Särkämö vetää laajaa tutkimushanketta, jossa tutkitaan laulamista normaalissa ikääntymisessä ja afasiassa sekä musiikin herättämiä emootioita ja muistoja Alzheimerin taudissa. Näin Teppo itse kertoo taustastaan:

1.Kertoisitko itsestäsi jotain kolmella lauseella?

Olen neuropsykologian apulaisprofessori Helsingin yliopistosta. Tutkin musiikin aivomekanismeja ja käyttöä neurologisessa kuntoutuksessa ja terveen ikääntymisen tukena. Minua kiinnostaa erityisesti se, mihin musiikin kuntouttava vaikutus aivoissa perustuu.

2.Mikä on sinulle tärkein tai arvokkain oivallus, jonka olet saanut muistisairauksista?

Erityisen tärkeä oivallus minulle on ollut se, miten musiikin tunnekokemus ja sen herättämät muistot voivat säilyä pitkällekin edenneessä muistisairaudessa ja miten nämä tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden myös vuorovaikutukseen muistisairaan henkilön kanssa.

3.Miten päädyit tutkimaan muistisairauksia?

Tutkimusryhmässämme (Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö) oli aiemmin tehty paljon aivotutkimusta musiikin vaikutuksista lasten ja nuorten kognitiiviseen kehitykseen ja myös aivoverenkiertohäiriöistä toipumiseen. Tästä heräsi kiinnostus alkaa tutkia, miten musiikkia käsitellään ikääntyvissä ja rappeutuvissa aivoissa ja miten musiikin avulla voidaan tukea muistisairaiden ja heidän omaistensa hyvinvointia.

4.Vinkkisi lukijoille muistiin tai muistisairauksiin liittyvästä teoksesta

Vinkkini on Arvokas vanhuus ry:n Minun ääneni -hankkeen yhteydessä kirjoitettu mainio Musiikkia muistille -opas. Siihen on koottu käytännönläheisiä ohjeita musiikin käytöstä kuntouttavana ja muistisairaiden hyvinvointia tukevana työkaluna. Minun ääneni -verkkosivuille on koottu paljon muutakin hyödyllistä tietoa musiikista ja muistisairauksista, mm. tietoa Musiikkitahdon tekemisestä.