Yhteystiedot

  • Hanna-Maria Roitto, LT, dos

Geriatrian erikoislääkäri, HUS, Sisätaudit- ja kuntoutus, Geriatrian linja

Kliininen opettaja, Helsingin yliopisto

Asiantuntijalääkäri, THL

hanna-maria.roitto@helsinki.fi

Twitter: RoittoHM

 

  • Anna Von Nandelstadh, LL

Geriatrian erikoislääkäri, Helsingin kaupunki, Geriatrian poliklinikka

anna.vonnandelstadh@hel.fi