Yhteystiedot

  • Hanna-Maria Roitto, LT

Kliininen opettaja, Helsingin yliopisto

Asiantuntijalääkäri, THL

Apulaisylilääkäri, Helsingin kaupunki, geriatrian poliklinikka

hanna-maria.roitto@helsinki.fi

Twitter: RoittoHM

  • Anna Von Nandelstadh, LL

Geriatrian erikoislääkäri, Helsingin kaupunki, geriatrian poliklinikka

anna.vonnandelstadh@hel.fi