Teppo Särkämö

Toukokuun vieraanamme on apulaisprofessori Teppo Särkämö, jonka tutkimuksissa yhdistyvät musiikki ja aivojen toiminta. Vuosien varrella hän on julkaissut lukuisia artikkeleita, joissa käsitellään musiikin vaikutusta aivoihin, sekä terveillä että muistisairailla henkilöillä. Blogikirjoituksessa joulukuulta 2021 on käsitelty Särkämön aiempaa tutkimusta Muistaakseni laulan. Tällä hetkellä Särkämö vetää laajaa tutkimushanketta, jossa tutkitaan laulamista normaalissa ikääntymisessä ja afasiassa sekä musiikin herättämiä emootioita ja muistoja Alzheimerin taudissa. Näin Teppo itse kertoo taustastaan:

1.Kertoisitko itsestäsi jotain kolmella lauseella?

Olen neuropsykologian apulaisprofessori Helsingin yliopistosta. Tutkin musiikin aivomekanismeja ja käyttöä neurologisessa kuntoutuksessa ja terveen ikääntymisen tukena. Minua kiinnostaa erityisesti se, mihin musiikin kuntouttava vaikutus aivoissa perustuu.

2.Mikä on sinulle tärkein tai arvokkain oivallus, jonka olet saanut muistisairauksista?

Erityisen tärkeä oivallus minulle on ollut se, miten musiikin tunnekokemus ja sen herättämät muistot voivat säilyä pitkällekin edenneessä muistisairaudessa ja miten nämä tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden myös vuorovaikutukseen muistisairaan henkilön kanssa.

3.Miten päädyit tutkimaan muistisairauksia?

Tutkimusryhmässämme (Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö) oli aiemmin tehty paljon aivotutkimusta musiikin vaikutuksista lasten ja nuorten kognitiiviseen kehitykseen ja myös aivoverenkiertohäiriöistä toipumiseen. Tästä heräsi kiinnostus alkaa tutkia, miten musiikkia käsitellään ikääntyvissä ja rappeutuvissa aivoissa ja miten musiikin avulla voidaan tukea muistisairaiden ja heidän omaistensa hyvinvointia.

4.Vinkkisi lukijoille muistiin tai muistisairauksiin liittyvästä teoksesta

Vinkkini on Arvokas vanhuus ry:n Minun ääneni -hankkeen yhteydessä kirjoitettu mainio Musiikkia muistille -opas. Siihen on koottu käytännönläheisiä ohjeita musiikin käytöstä kuntouttavana ja muistisairaiden hyvinvointia tukevana työkaluna. Minun ääneni -verkkosivuille on koottu paljon muutakin hyödyllistä tietoa musiikista ja muistisairauksista, mm. tietoa Musiikkitahdon tekemisestä.

Aivotutkija Minna Huotilainen

Ensimmäinen blogivieraamme on aivotutkija ja professori Minna Huotilainen. Hän on julkaissut useita kirjoja aivojen toiminnasta ja onkin tunnettu taidostaan kansantajuistaa tieteellistä tietoa. Kirjoissaan hän kertoo, kuinka aivomme toimivat ja miten lukuisat eri asiat voivat vaikuttaa aivojen toimintaan. Hänen kirjojensa avulla voimme paremmin ymmärtää, miksi muisti ei aina toimi niin kuin odotamme sen toimivan. Kirjoissaan hän antaa myös paljon tietoa siitä, miten voimme omilla elämäntavoillamme, kuten liikunnalla tai työtavoillamme, tukea aivojamme toimimaan tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.  Kirjassaan Uuden ajan muistikirja Minna Huotilainen ja kanssakirjoittaja Leeni Peltonen keskittyvät kertomaan erityisesti muistitoiminnoista. Näin Minna itse kertoo taustastaan:

  1. Kertoisitko itsestäsi jotain kolmella lauseella?

Olen kasvatustieteen professori Helsingin yliopistosta. Olen kirjoittanut tietokirjoja aivoista, sillä haluaisin tuoda tutkimustietoa kaikkien ulottuville. Tällä hetkellä tutkimukseni sijoittuu Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikköön kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistolla.

  1. Mikä on sinulle tärkein tai arvokkain oivallus, jonka olet saanut muistisairauksista? 

Terveeseen muistiin kuuluvat muistin vääristymät, haalistumat, virheet, unohdukset ja totaaliset valemuistot ovat mielestäni tutustumisen arvoinen aihe kenelle tahansa. Meillä jokaisella muisti tekee ajoittain tepposia.

  1. Miten päädyit kirjoittamaan kirjaasi Uuden ajan muistikirja?

Tutkimustyömme tapahtuu yliopistoissa, mutta se on tarkoitettu ihan jokaiselle. Haluan lisätä suomalaisten tiedepääomaa eli pääsyä tieteen äärelle ja mahdollisuutta ja intoa tutustua tieteen tuloksiin ja soveltaa niitä omassa elämässään. Pidän tärkeänä, että kirjat julkaistaan myös äänikirjoina, sillä se madaltaa kynnystä päästä tieteen äärelle.

  1. Vinkkisi lukijoille muistiin tai muistisairauksiin liittyvästä teoksesta

Vinkkini on Youtubesta löytyvät karaokelistat, joilta löytyy niin ikäihmisten, keski-ikäisten kuin lastenkin makuun laulettavaa. Sanat voivat unohtua keneltä tahansa, mutta karaokeversioissa se ei niin kovasti haittaa. Kun ikäihmiset ja lapset laulavat yhdessä, aikuisten muisti ja lasten tarkkaavaisuus ja kielelliset taidot kehittyvät. On mahtavaa, jos ikäihmiset ja lapset voivat opettaa toisilleen lauluja – siihen karaoke on loistava apu. Liikkeelle voi lähteä vaikka tästä soittolistasta.