2/2015

Julkaistu 30.9.2015
Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi täällä.

 


Hyvä opettaja!

Syksy on täällä taas ja erilaisia opettajille suunnattuja tapahtumia, koulutuksia ja muuta tukea on luvassa runsaasti sekä OPTIn (humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus ja tuki) että muiden tahojen organisoimana koko syksyn ajan. Tässä lukuvuoden ensimmäisessä uutiskirjeessämme kurkistamme myös kevään 2016 ohjelmaa alustavasti. Tervetuloa mukaan!


Tiedekunnan kanslia muutti Metsätaloon – avoimet ovet 9.10. klo 14–17

OPTI on kesän aikana muuttanut yhdessä muun humanistisen tiedekunnan kanslian väen kanssa. Löydät meidät jatkossa Metsätalon C-siiven 3. kerroksesta. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan meihin ja muihin tiedekunnan kansliassa työskenteleviin sekä tiloihimme kanslian avoimien ovien päivänä 9.10. Klo 14–17! Tarjolla on vapaamuotoista yhdessäoloa pikkusuolaisen ja juoman kera.


Yammer-tietoisku 9.10.

Yammer on sosiaalinen verkko, jonka kautta voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin, jakaa tietoja ryhmien välillä ja organisoida projekteja. Mutta voiko Yammeria käyttää opetuksessa?

Osallistumalla 9.10. klo 13:00–14:00 järjestettävään tietoiskuun Metsätalon salissa A113 (A-siipi, 1. kerros) pääset tutustumaan yliopiston omaan Yammeriin. Tilaisuuden aikana kirjaudutaan Yammeriin ja tutustutaan sen käyttölogiikkaan. Päästäksesi käyttämään yliopiston Yammeria sinun on ensin otettava käyttöön Office365 sähköposteineen, ks. HelpDeskin ohjeet.

Kouluttajana on verkko-opetuksen suunnittelija Margit Koivumaa. Ilmoittaudu Henkan kautta 8.10. klo 15 mennessä. Hae tapahtumaa järjestävän organisaation mukaan (Humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus ja tuki). Huom., Henkka toimii tällä hetkellä vain Internet Explorer -selaimella.


Opettajien mentorointiohjelma – ilmoittaudu 9.10. mennessä

Haluatko osallistua opettajien vertaismentoroitiin mentoroitavana? Helsingin yliopisto järjestää lukuvuonna 2015–2016 opettajien vertaismentorointiohjelman. Ohjelmaan kuuluu vertaismentoroinnin vetäjille koulutusta ja kukin koulutukseen osallistuja saa vedettäväkseen oman vertaismentorointiryhmän, johon sinä voit osallistua ja saada ryhmän kollegiaalisen tuen omalle opetustyöllesi. Kuhunkin ryhmään valitaan 5–6 henkeä.

Ohjelmasta ja aiemmista kokemuksista löytyy lisätietoa Flammasta ja kesäkuussa julkaistusta jutusta: Opettajien vertaismentorointi vakinaistuu.

Ilmoittaudu viimeistään 9.10.2015. Ryhmäjaot tehdään viikolla 42. Vertaismentorointiryhmien toiminta starttaa marraskuussa. Lisätietoja antaa urapalvelut, Minna-Rosa Kanniainen (Minna-Rosa.Kanniainen(a)helsinki.fi).


Sähköinen gradunpalautus tulee – onko opiskelijasi valmis?

Humanistinen tiedekunta ottaa tänä lukuvuonna käyttöön e-Thesis -järjestelmän avuksi pro gradu -töiden käsittelyyn: opiskelija palauttaa järjestelmään työnsä, tarkastajat arvioivat, Urkund tekee plagiaatintunnistuksen, laitosneuvosto hyväksyy työn ja lopulta gradu julkaistaan kirjaston verkkotietokannoissa.

Onko gradu opiskelijasi ensimmäinen työ, joka menee plagiaatintunnistusjärjestelmään? Jotta Urkundista ei tulisi pelote gradun jättämiselle, täytyy opiskelijalla olla jo kokemusta järjestelmästä. Parhaimmillaan opettaja ohjaa Urkund-raporttien avulla opiskelijoita tieteellisessä kirjoittamisessa opiskelijan ensimmäisistä laajemmista esseistä alkaen. Järjestelmä voi toimia opettajan apuvälineenä oikean lähdeviitetekniikan opettamisessa.

Älä kopsaa -sivustolta löydät lisätietoa Urkundista ja digitaalisesta graduprosessista. Jos oppiaineesi/laitoksesi tarvitsee koulutusta Urkundista, otattehan yhteyttä tiedekunnan verkko-opetuksen tukeen.


Kevään yliopistopedagogiikka 1 -kurssin haku alkaa 19.10.2015

Tule opiskelemaan yliopistopedagogiikkaa humanistisen tiedekunnan tarjoamille kursseille! Syksyn  YP-kurssien haku toteutettiin viime keväänä ja opetus on nyt käynnissä, mutta kevään 2016 opetukseen ehdit vielä hakea, hakuaika on 19.10.–16.11.2015. Keväällä ohjelmassamme on kurssi:

Yliopistopedagogiikka 1: Opetus ja oppiminen yliopistossa (5 op). Kohderyhmä: Humanistisen tdk:n henkilökunta ja jatko-opiskelijat.

Tutustu tarkempaan kurssikuvaukseen aikatauluineen ja ilmoittaudu Henkassa. Hae kurssia järjestävän organisaation mukaan (Humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus ja tuki). Huom., Henkka toimii tällä hetkellä vain Internet Explorer -selaimella.


Marraskuun pedakahvilassa aiheena sähköinen tenttiminen

Lukuvuoden ensimmäinen Pedakahvila kokoontuu keskustelemaan otsikolla Sähköinen tenttiminen – millainen on mielekäs tenttikysymys? maanantaina 30.11. klo 14:15–15:45 Metsätalon salissa 17 (3. kerros, humanistisen tiedekunnan kanslian tilat). Kahvilassa kuulet mitä sähköisen tenttimisen välineitä HY:ssä on käytössä sekä opettajien kokemuksia tenttiakvaarion käytöstä. Tilaisuudessa pohdimme, millaisia ovat mielekkäät tenttikysymykset. Vaikka et haluaisikaan tarjota tenttiäsi sähköisesti, olet tervetullut kehittämään vain tenttikysymyksiäsi!

Alustajina ja keskustelun vetäjinä: pedagoginen yliopistonlehtori Anni Rytkönen (matemaattis-luonnontieteellinen tdk) ja puheviestinnän opettajat Riikka Järvelä (hum. tdk) ja Ismo Pohjantammi (valt. tdk).

Kahvitarjoilun vuoksi pedakahvilaan ilmoittaudutaan Henkan kautta. Käytä Henkan kanssa Internet Explorer -selainta.


Oletko valmis seikkailuun? Oppimisseikkailu jälleen keväällä 2016

Opiskelija, tutkija, opettaja tai opintohallinnon parissa työskentelevä, tule keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia opetuksen kehittämisestä Helsingin yliopistossa yhdessä koko yliopistoyhteisön kanssa. Kaikille yliopistoyhteisön jäsenille avoin ja maksuton Oppimisseikkailu 2016 -tapahtuma kehittää sinun ja koko yliopistoyhteisön opetusta ja oppimista.

Päivien aikana kuullaan mielenkiintoisia tutkimustuloksia ja hyviä käytänteitä eri tieteenaloilta niin opetuksen, oppimisen kuin opintohallinnonkin näkökulmasta.Tapahtuman järjestävät yliopisto-pedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö ja pedagogiset yliopistonlehtorit yhteistyössä Opettajien akatemian kanssa.

Oppimisseikkailu järjestetään yliopiston päärakennuksessa kevätlukukauden luku- ja tenttiviikolla 7.8.3.2016. 

Ehdotuksia ohjelmasessioiksi pyydetään erillisellä ilmoituksella lokakuussa 2015. Ilmoittautuminen tapahtumaan on alkuvuodesta 2016. Tervetuloa seikkailemaan!

Oppimisseikkailu Flammassa.


Opetusviestinnän kurssi huhtikuussa 2016

Oletko kiinnostunut kehittämään ja pohtimaan viestintääsi yliopisto-opetuksessa? Tervetuloa Opetusviestinnän kurssille keväällä 2016. Kurssilla käsitellään viestintää puheviestinnän näkökulmasta. Kurssi on opetushenkilökunnan lisäksi avoin jatko-opiskelijoille. Kurssin sisältöjä ovat mm.: opettajan roolit viestijänä, ryhmäviestintä, esiintyminen ja esiintymisjännitys, motivoiva opetusviestintä, digipedagogiikka, tehokkaat viestit sanallisesti ja sanattomasti sekä kulttuurien vaikutus viestintään. Kurssilla toimitaan paljon käytännössä.

Kurssipäivät ovat keskiviikkoisin klo 16–20 seuraavasti: 6.4., 13.4., 20.4. ja 27.4.

Opettajana Riikka Järvelä OPTIsta. Ilmoittautuminen avautuu tammikuussa Henkassa.


Äänenkäytön työpajat jatkavat kevätlukukaudella

Työpajassa opitaan kehon- ja äänenkäytöstä, äänenhuollosta ja harjoitetaan ääntä. Osallistujat oppivat äänenkäytön harjoituksia, jotka edistävät äänentuoton helppoutta ja lisäävät äänen kantavuutta sekä ilmaisukykyä ääntä rasittamatta. Kouluttajana on tiedekunnan puheviestinnän opettaja Tuuli Nilsson. Aikataulu tarkentuu myöhemmin ja koulutuksiin ilmoittaudutaan Henkassa.


Lisätietoa koulutuksista ja tapahtumista antaa OPTIn koulutussihteeri (hum-opti(a)helsinki.fi).