4/2014

Julkaistu 20.11.2014
Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi täällä.

Hyvä Opettaja!

Tervehdys OPTIsta! Näin vuoden lähestyessä loppuaan ajatukset alkavat jo olla tulevassa keväässä. Olemmekin keränneet toiseen uutiskirjeeseemme paitsi tietoa ajankohtaisista, opetuksen kehittämiseen liittyvistä asioista ja tilaisuuksista, myös joitakin nostoja kevään 2015 tapahtumista ja kursseista. Tervetuloa mukaan Humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus- ja tukitiimin (OPTI) toimintaan!


 Opettajien pedagoginen perehdyttämistilaisuus 27.11.2014

Helsingin yliopiston kaikilla kampuksilla järjestetään pedagogista perehdyttämistä yliopisto-opettajille. Perehdyttämistilaisuuden tavoitteena on tukea erityisesti uusia yliopisto-opettajia työssään, mutta siihen ovat tervetulleita myös pitempään yliopistossa toimineet opettajat ja tutkijat.

Keskustakampuksen koulutustilaisuus järjestetään  torstaina 27.11.2014, klo 9.00-12.00. Paikka: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Siltavuorenpenger 5A, Minerva-tori K232. Huom. Ilmoittaudu viimeistään 20.11.2014 Henkassa.

Lisätietoja tilaisuudesta: Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön (YTY) koulutussuunnittelijalta Bettina Lindforsilta (bettina.lindfors(a)helsinki.fi) ja koulutuskalenteri Henkasta.


 Margit Koivumaa verkko-opetuksen suunnittelijaksi

Kaipaatko tukea verkkovälineiden käyttöön opetuksesi suunnittelussa, toteutuksessa tai arvioinnissa? Moodle, Presemo, UniTube, Wiki, blogi, e-Lomake, vai jokin muu? Pohditko miten toteuttaisit etäopetuskurssin tai mikä Moodlen tehtävätyypeistä toimisi parhaiten kurssillasi? Miten Moodlesta saa visuaalisesti miellyttävämmän? Miten tukea ryhmätyöskentelyä tai vertaisarviointia – tai aktivoida luennolla – verkkovälineillä?

Tiedekunnan kansliaan, OPTI-tiimiin liittyi lokakuun alussa uusi kasvo, Margit Koivumaa, joka aloitti työt tiedekunnan verkko-opetuksen suunnittelijana. Jos yllä mainitut asiat mietityttävät, ota rohkeasti yhteyttä Margitiin! (margit.koivumaa(a)helsinki.fi).


Tutkintojen osaamistavoitteet on hyväksytty

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.9.2014 tiedekunnan tutkintojen osaamistavoitteet. Tavoitteet julkaistaan tiedekunnan Flamma-sivuilla, kun käännökset ovat valmistuneet.


Hae nyt yliopistopedagogiikan kevään 2015 kursseille!

Oletko kiinnostunut yliopistopedagogiikan opinnoista? Humanistisen tiedekunnan tarjoamilla kursseilla voit aloittaa opinnot kevätlukukaudella 2015, jolloin järjestämme seuraavan kerran Yliopistopedagogiikka 1 -kurssin. Kevään kurssien hakuaika on käynnissä, haku päättyy 7.12.2014. Kevään opetusohjelmassa on seuraavat kurssit:

Yliopistopedagogiikka 1: Opetus ja oppiminen yliopistossa (5 op). Kohderyhmä: Humanistisen tdk:n henkilökunta ja jatko-opiskelijat.

Yliopistopedagogiikka 5: Oman opetuksen kehittäminen ja opetusharjoittelu – teemana aktivoiva opetus (5 op). Kohderyhmä: Humanistisen tdk:n henkilökunta.

Tutustu tarkempiin kurssikuvauksiin aikatauluineen ja ilmoittaudu henkilöstökoulutuksen järjestelmän, Henkan kautta. Hae kursseja järjestävän organisaation mukaan (Humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus ja tuki).


Pedakahviloissa teemana opiskelutaidot ja iPadit opetuksessa

Opiskelijoiden opiskelutaidot vaihtelevat suuresti, ja puutteet opiskelutaidoissa muodostavat yhden merkittävimmistä opintojen etenemistä haittaavista tekijöistä. Miten opettaja voi tukea opiskelijaa opiskelutaitojen kehittämisessä? Tätä pohdittiin syyskuussa järjestetyssä Kuinka opettaa opiskelutaitoja? -seminaarissa. Kevätlukukauden ensimmäisessä pedakahvilassa maanantaina 19.1.2015 klo 14-16 jatketaan teeman työstämistä ja jaetaan opiskelutaitojen kehittämiseen liittyviä kokemuksia ja käytänteitä. Pedakahvila kahvittelee ja keskustelee Porthanian opettajien lehtisalissa (2. krs). Tilavarausten ja kahvitarjoilun vuoksi pedakahvilaan ilmoittaudutaan Henkan kautta.

Myöhemmin keväällä pedakahvilassa tarkastellaan lukuvuoden aikana kertyneitä kokemuksista tiedekunnassa käynnissä olevasta kokeilusta, jossa käytetään iPadeja opetuksessa. Seuraathan tiedekunnan Flamma-uutisia, joissa tiedotetaan tulevista pedakahviloista.


SULOP2015 -seminaari Metsätalolla 5.-6.3.2015

SULOP – sulautuva opetus ja oppiminen on Helsingin yliopistossa joka toinen vuosi järjestettävä sulautuvaa opetusta ja oppimista käsittelevä seminaari. Seminaarissa tarkastellaan lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistämistä sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismuotojen aikaansaamaa muutosta yliopisto- ja korkeakouluopetukseen. Call-for-cases / call-for-papers -haku päättyy 6.1.2015.


Äänenkäytön työpajat jatkavat kevätlukukaudella

Työpajassa opitaan kehon- ja äänenkäytöstä, äänenhuollosta ja harjoitetaan ääntä. Osallistujat oppivat äänenkäytön harjoituksia, jotka edistävät äänentuoton helppoutta ja lisäävät äänen kantavuutta sekä ilmaisukykyä ääntä rasittamatta. Kouluttajana on tiedekunnan puheviestinnän opettaja Tuuli Nilsson. Aikataulu tarkentuu myöhemmin ja koulutuksiin ilmoittaudutaan Henkassa.


Arviointiin ja palautteen antoon keskittyvä kehittämispäivä 24.4.2015

Humanistisen tiedekunnan ja Kielikeskuksen yhdessä järjestämä kurssi Yliopistopedagogiikka 4 kielenopettajille huipentuu humanistisen tiedekunnan ja Kielikeskuksen väelle avoimeen kehittämisiltapäivään, jonka teemana on arviointi ja palautteen antaminen erityisesti kielten opetuksen kontekstissa. Aika ja paikka: 24.4.2015 klo 12-16, Päärakennus, sali 5. Tilaisuutta vetävät Marjo Vesalainen ja Johanna Vaattovaara.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *