Mikä *OPTI?

Oppimisen ja opetuksen tutkimus ja tuki (OPTI)
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

 

HUOM. HY:n organisaatiomuutoksen myötä OPTI lopetti toimintansa ja humanistisen tiedekunnan opetuksen tukea tarjoavat:

 

**

 

 

 

 

 

 

Kaikki koulutuksemme löytyvät Helsingin yliopiston koulutuskalenteri Henkasta.

pedagoginen yliopistonlehtori Marjo Vesalainen
p. 02941 24026

 • opetuksen- ja oppimisen kehittäminen tiedekunnassa
 • tiedekunnan yliopistopedagoginen henkilöstökoulutus
 • osallistuminen YTY:n koordinoiman yliopistopedagogisen verkoston toimintaan
 • toimiminen Opettajien akatemian pysyvänä asiantuntijana
 • AinO-keskuksen koordinointi
  verkko-opetuksen koordinaattori Margit Koivumaa
p. 02941 21729, 050 594 7518

 • verkko-opetuksen pedagoginen kehittäminen
 • verkko-opetuksen käyttötuki yliopiston ylläpitämissä verkkopalveluissa (mm. Moodle, wiki, blogit, e-Lomake, Presemo)
verkko-opetuksen koordinaattori Päivi Heino
p. 02941 22402, 050 336 8354

 • tvt-opetuksen (tvt-ajokortti ja HumIT-kurssit) opintohallinto, neuvonta ja kehittäminen
puheviestinnän opettaja Riikka Järvelä
p. 02941 22483

 • puheviestinnän opetus (suunnittelu, toteutus ja arviointi)
 • puheviestinnän kurssien hallinnointi
 • puheviestinnän tuntiopetuksen järjestäminen
 • osallistuminen puheviestinnän opetuksen kehittämishankkeisiin

 

 

 

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *