1/2015

Kuva: Morguefile.com

Julkaistu 14.4.2015
Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi täällä.

Keväinen tervehdys!

Vaikka OPTIssakin suunnitellaan jo kuumeisesti tulevan lukuvuoden ohjelmaa (josta ennakkotietoja tässä uutiskirjeessä), monia mielenkiintoisia, opetuksen kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia on vielä tarjolla IV periodissa. Huomioithan erityisesti jos suunnittelet tiedekunnan yliopistopedagogiikan kursseille osallistumista, että syksyn 2015 kurssien hakuaika on aiemmista vuosista poiketen päätetty toteuttaa nyt keväällä, ilmoittautuminen päättyy 4.5.2015.  Tervetuloa mukaan humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus- ja tukitiimin (OPTI) ja muiden opetusta kehittävien tahojen toimintaan!


Arviointi- ja palautekäytänteet kielten opetuksessa -teemapäivä 24.4.2015

Miten vertaispalaute tukee kirjoittamista eri kielissä ja eri taitotasoilla? Miten opiskelijat kokevat itsearvioinnin? Miten opettajan arviointi suhteutuu itse- ja vertaisarviointiin? Mitä suullinen kielitaito opiskelijoiden mielestä on ja  miten suullista kielitaitoa pitäisi opiskelijoiden mielestä arvioida? Arvioidaanko klassista kieltä klassisin keinoin? Voiko portfolion avulla oppia?
 
 
 
Näihin arviointi- ja palautekäytänteitä kieltenopetuksessa valottaviin kysymyksiin paneudutaan teemapäivässä Arviointi ja palautekäytänteet kielten opetuksessa perjantaina 24.4.2015 12:1516:00 Yliopiston päärakennuksen salissa 5. Teemapäivä toteutetaan yhdessä Yliopistopedagogiikka 4 -kurssilaisten kanssa, jotka osallistuivat Humanistisen tiedekunnan ja Kielikeskuksen yhteisesti järjestämälle kurssille YP4 Kielenoppimisen arviointi ja palaute (2014-2015). Tutustu alustavaan ohjelmaan ja ilmoittaudu 17.4. mennessä Henkassa.

Videopalvelut opettajien opetus- ja työvälineinä -digifoorumi 28.4.2015

Videopalvelut-digifoorumissa 28.4.2015 klo 9:00–12:00 kerrotaan, millaisia videopalveluita yliopistolla on käytössä ja miten opettaja voi hyödyntää niitä opetuksessaan. Tilaisuus tallennetaan ja tulee katsottavaksi UniTubeen, lisäksi tilaisuuden aikana on käytössä Presemo. Järjestäjä: Tietotekniikkakeskus. Katso tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu 20.4.2015  mennessä.

 


Syksyn 2015 yliopistopedagogiikan kurssien hakuaika päättyy 4.5.2015

Tule opiskelemaan yliopistopedagogiikkaa humanistisen tiedekunnan tarjoamille kursseille! Syksyllä 2015 alkavien kurssien hakuaika on käynnissä, keväällä 2016 alkavien kurssien hakuaika on myöhemmin syksyllä, 19.10.16.11.2015.

 

Syksyn opetusohjelmassa on kurssit: Yliopistopedagogiikka 2: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi (5 op) ja Yliopistopedagogiikka 5: Oman opetuksen kehittäminen ja opetusharjoittelu – teemana aktivoiva opetus (5 op).

 

Keväällä 2016 opetusohjelmassa on Yliopistopedagogiikka 1: Opetus ja oppiminen yliopistossa (5 op).

 

Katso tarkemmat kurssikuvaukset aikatauluineen ja hae kursseille Henkan kautta. Hae kursseja järjestävän organisaation mukaan (Humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus ja tuki).

 

Tutustu myös Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön kurssitarjontaan.

Projektikurssien kehittämispaja 25.5.2015

Tieteestä toimintaa -verkosto järjestää Projektikurssien kehittämispajan 25.5. klo 12–16 Minerva-torilla. Pajassa on tarkoitus tukea olemassa olevien kurssien ja uusien kurssien kehittämistä käytännössä. Tavoitteena on saattaa yhteen kurssikehittäjiä yli tiedekunta- ja laitosrajojen. Lisätietoja, ml. ilmoittautumisohjeet: Eric Carver, Helsingin yliopisto urapalvelut eric.carver(a)helsinki.fi, p. 02941 24368.

Projektikurssien wiki-alustalta löydät kurssikuvauksia ja muuta hyödyllistä materiaalia kurssien kehittämiseen.


Digitaaliset tarinat oppimisen ja opetuksen tukena -työpaja 28.5.2015

Mitä on digitaalinen tarinankerronta? Miten voin käyttää digitaalisia tarinoita omassa opetuksessani? Miten iPadilla tehdään digitarinoita? Tervetuloa työpajaan 28.5.! Kouluttajana on Turun yliopiston kehittämispäällikkö Satu Hakanurmi, joka tekee väitöskirjaa digitaalisesta tarinankerronnasta.


Katso Henkka: Koulutusohjelma -> järjestävä organisaatio: Humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus ja tuki.

Tule keskustelemaan tiedekuntamme verkko-opetuksesta 9.6.2015

Tervetuloa keskustelemaan verkko-opetuksemme nykytilasta ja pohtimaan suuntaviivoja tulevalle toiminnalle. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille humanistisen tiedekunnan verkko-opetuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Katso Henkka: Koulutusohjelma -> järjestävä organisaatio: Humanistisen tiedekunnan oppimisen ja opetuksen tutkimus ja tuki.

Pedakahviloiden syksyn teemat mietinnässä, osallistu ideointiin!

Ensi lukuvuoden pedagogisten kahviloiden suunnittelu on käynnissä. Syksyn teemoiksi on suunniteltu Learn-opiskelijapalautejärjestelmää ja sähköistä tenttimistä. Mistä sinä haluaisin kuulla kahviloissa? Kerro ideasi ja toiveesi E-lomakkeella. Humanistisen tiedekunnan pedagogiset kahvilat ovat avoimia kaikille pedagogiikasta kiinnostuneille.
Menneiden pedakahviloiden esityksiin voi tutustua HY:n keskitetyssä oppimateriaalin jakelupalvelussa, Matskuissa.

Opetusviestinnän kurssi henkilökunnalle keväällä 2016

Kurssilla keskitytään opetusviestinnän tietoihin ja taitoihin. Pohditaan ja harjoitellaan opetusta ja sen valmistelua puheviestinnän näkökulmasta esim. esiintymisen, opetuksen rakentamisen sekä vuorovaikutuksen kannalta. Opettajana toimii puheviestinnän yliopisto-opettaja Riikka Järvelä OPTIsta. Opetuksen tarkempaan sisältökuvaukseen voi tutustua syksyllä 2015 Henkassa.


Moodle-uutiset omaan sähköpostiin

Tulevatko Moodlen päivitykset sinulle yleensä yllätyksenä, tai tuntuuko sinusta ettet saa ajoissa tai ollenkaan tietoa Moodle-koulutuksista? Ajankohtaiset Moodle-tiedotteet voi nyt tilata suoraan omaan sähköpostiin. Tilaus tehdään vierailemalla Moodle News -blogissa, jossa voit valita haluatko tiedotteet suomeksi, ruotsiksi vai englanniksi. Huom. Moodle ei ole lainkaan käytössä 17.–18.6.2015!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *