Kysymyksiä humanisteille

Tiedekunnan tutkimusiltapäivä (28.11) kokosi syyspimeydestä huolimatta suuren joukon tiedekunnan tutkijoita jatkamaan keskustelua siitä, mihin elokuun tapaamisessa päästiin.  Aikaa oli tällä kertaa paljon vähemmän, mutta senkin puitteissa päästiin hiukan myös jatkamaan keskinäistä tutustumista ja verkostoitumista. Oli ilo huomata, että tutkijat tunsivat toisiaan jo paremmin yli laitos- ja oppiainerajojen, ja monilla oli takanaan onnistuneita yhteistyötapaamisia ja seminaareja, joita Tulevaisuusrahaston lahjoitusvaroista oli voitu tukea.

Keskeisiä teemoja olivat humanistisen tutkimuksen ja humanististen tutkijoiden näkyvyys yhteiskunnassa sekä vaikuttavuus myös siellä, missä tutkimuksen rahoituksesta päätetään. Keskustelussa nousi esiin monia hyviä huomioita ja ehdotuksia.

Näkyvyyden, osallistumisen ja osallistamisen lisäksi esillä oli teema, jota olen aiemminkin viritellyt tutkijoidemme mietittäväksi: mihin kysymyksiin humanistien tulisi hakea vastauksia? Tämä on meille kenties kauaskantoisin ja samalla vaikein asia. Kun koetamme jäsentää oman alamme suuria kysymyksiä, haemme paikkaamme 21. vuosisadan maailmassa – ennen kaikkea tutkijoina. Tällä tavoitellaan humanistien syvintä identiteettiä. Se on eri asia kuin koettaa kertoa maailmalle, mihin meillä vastauksia jo on, tai mihin meitä tarvitaan. Tässä haemme niitä kysymyksiä, joihin meidän pitäisi pureutua siksi, että juuri meidän aloillamme olisi parhaat edellytykset löytää niihin vastauksia. Kysymyksiä, jotka asettuvat juuri meille.

Ne voivat olla sellaisia, joihin vastaamiseen tarvitaan muitakin tieteenaloja. Jos niin on, se on vain hyvä. Mutta meidän humanisteina pitää ensin osata kysyä.

Innostava tutkimuspäivä

Humanistisen tiedekunnan tutkijoiden tapaaminen Kalastajatorpalla 23.8 oli kiehtova
kokemus: tutkijat kertoivat omasta työstään, kuuntelivat toisiaan ja löysivät
keskustellen yhteisiä teemoja. Kutsuttuna alustajana Matti Sintonen näytti oivallisia
esimerkkejä radikaaleista tieteen rajanylityksistä, joissa humanisteja oli mukana.
Pääpaino oli kuitenkin noin seitsemänkymmenen tutkijan keskinäisillä keskusteluilla.
Yllättäviä yhteyksiä ilmeni erilaisten tutkimusalojen välillä, ja aivan erilaiset
näkökulmat samoihin kysymyksiin alkoivat rakentaa uusia mielleyhtymiä. Aiempia
tutkijaverkostoja on jo paljon, mutta vielä enemmän nousi esiin sellaista, mitä emme
vielä tienneet: tunnetuimmilla senioriprofessoreilla oli muitakin ideoita kuin ne, mille
heidän maineensa vahvimmin rakentuu, ja nuoremmat tutkijanalut pääsivät ensi kertaa
kertomaan aiheistaan yli oman piirinsä. Laajan esittäytymiskierroksen aikana nousi
joitakin toistuvia teemoja: multimodaalisuus, muisti, ja kielellinen moninaisuus.
Keskustelu jatkui pienemmissä ryhmissä, ja omassani keskeisiksi kohosivat normin ja
normatiivisuuden käsitteet sekä konteksti ja merkitys. Muista teemoista haluaisin kuulla
lisää niiltä tutkijoilta, jotka keskusteluihin osallistuivat.

Voiko rahalla aikaansaada yhteistyötä?

Humanistit saivat Tulevaisuusrahastosta yllättävän lahjan: rahaa ”humanistisen tiedekunnan tutkijoiden yhteistyöhön”. Rahaa annetaan yleensä tutkimukseen, joskus opetukseen, mutta että “yhteistyöhön”?

Lahjoitus on hyvin keksitty; rahat on käytettävä uudella tavalla, koska vanhaa tapaa ei ole. Mitä yhteistyö oikein on? Keiden kanssa sitä voi tehdä? Millaisissa muodoissa? Tuon tuostakin meitä on kehotettu yhteistyöhön, mutta sillä on aina ollut jokin annettu päämäärä (yleensä ’tehostaminen’ tai ’päällekkäisyyksien karsiminen’). Mutta vapaa yhteistyö, jonka muodot, sisällöt ja tavoitteet voi itse keksiä, on jo harvinaisempi tapaus. Suorastaan ainutlaatuinen.

Humanisteilla on tapana ratkoa ongelmia keskustelemalla. Niinpä tiedekunnan tutkijat kutsuttiin nytkin (15.2) keskustelemaan asiasta. Ensi hämmästyksen jälkeen ideoita pulppusi: yhteisiä tapahtumia, seminaareja, työpajoja, tutkimuksen esittelyä – sekä teemoja, kuten ‘aika’, ‘toiseus’, ‘syntyminen’… Suuria, abstrakteja aiheita, kuten sopiikin. Keskustelu oli vilkas, ideoiva ja sitä paitsi hauska.

Mutta kun iloisesta aivoriihestä siirrytään tositoimiin, vuorossa ovat valinnat. Pari asiaa jäi mietityttämään. Yksi on yhteistyökumppanit: osaammeko etsiä heitä sekä läheltä että kaukaa? Löydämmekö heitä paikoista, jotka eivät ole ilmeisiä, vaan vieraita tai sitten liiankin tuttuja? Voisimmeko houkutella mukaamme vaikkapa sellaisia luonnontieteitä, jotka tuntuvat etäisiltä, ja voimmeko tehdä sen omista lähtökohdistamme? Humanisteja vedetään nykyään kehiin kun esimerkiksi teknologia tai talous on vienyt umpikujaan, mutta meidän ei tarvitse enää vain kainosti odottaa, että joku keksii pyytää meitäkin mukaan.

Mitä ovat ne suuret kysymykset, joihin humanististen tutkijoiden pitäisi yrittää vastata? Tämä jäi ehkä vahvimpana askarruttamaan mieltä tuon tapaamisen jälkeen. Nämä kysymykset ovat sellaisia kuin ”jos minun tieteenalallani esitettäisiin yksi peruskysymys, se olisi…?” Ne määrittävät tutkimuksemme olemusta ja identiteettiä. Ne määrittävät myös paikkaamme maailmassa ja suhdettamme muihin. Ne ovat kysymyksiä, joita voisi olla hyvä kysyä yhdessä.

Ehdotan, että tuo viimeksi mainittu kysymys kulkisi punaisena lankana, kun suunnittelemme kaikkia niitä tapahtumia, jotka keskittyvät yksittäisiin, vetäviin teemoihin, kun mietimme yhteistyömme ulottamista lähimpiin naapureihin tai kaukaisimpiin vieraisiin, kun esittelemme työtämme ulospäin ja houkuttelemme toisia omiin hankkeisiimme.

Kutsun lisää kommentteja ja ehdotuksia aiheesta ”humanististen tutkijoiden yhteistyö”. Tämän aihepiirin parissa ei nyt tarvitse vaikertaa rahan puutetta.

Humanistitutkijat yhteistyössä

Tervetuloa blogiin, joka avaa keskustelufoorumin humanistisen tiedekunnan tutkijoiden yhteistyölle. Tiedekuntamme tutkijat tekevät kiinnostavaa ja korkeatasoista tutkimusta humanismin laajalla kentällä, mutta eivät aina tiedä toistensa tekemisistä ja saattavat siksi menettää hyviä tilaisuuksia yhteistyöhön. Tällä blogilla avaamme uuden kanavan yhteisille keskusteluille, joita olemme jo muilla foorumeilla aloittaneet. Liittykää mukaan!