Julkaisut

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus julkaisee tutkimuksia sekä opetus- ja opiskelumateriaalia.

Keskuksen tutkimuksia-sarjalle on myönnetty vertaisarviointitunnus 8.2.2017 alkaen. Vertaisarvioidut julkaisut merkitään tunnuksella:
Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimä tavaramerkki, jolla merkitään tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Vertaisarvioitavat julkaisut käsitellään tutkimuksia-sarjan toimituskunnassa. Toimituskunta voi pyytää kirjoittajaa muokkaamaan käsikirjoitusta ennen sen lähettämistä kahdelle riippumattomalle vertaisarvioitsijalle. Vertaisarvioitsijat ovat toimituskunnan ulkopuolisia väitelleitä tutkijoita. He saavat käsikirjoituksen nimettöminä ja laativat siitä asiantuntijalausunnon, jonka toimituskunta välittää kirjoittajalle mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Arviointiprosessiin liittyvät dokumentit ja viestintä tallennetaan Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sähköiseen arkistoon.

Tutkimuksia-sarjan toimituskunnan jäsenet:
professori Jukka Rantala, pj., Helsingin yliopisto, jukka.rantala[at]helsinki.fi
professori emerita Sirkka Ahonen, Helsingin yliopisto
professori emerita Arja Virta, Turun yliopisto