Tutkimuksia-sarja

ISSN 1459-5710

1. Koulu ja kansalaisyhteiskunta historiallisessa perspektiivissä. Jukka Rantala (toim.) 2003.
2. Esseitä historiallis-yhteiskunnallisesta kasvatuksesta. Jan Löfström, Jukka Rantala & Jari Salminen (toim.) 2004.
3. Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksen haasteena. Jukka Rantala & Anu Siikaniva (toim.) 2005.
4. Opettajaksi opiskelevat ja kansalaisvaikuttaminen. Eija Syrjäläinen, Veli-Matti Värri & Ari Eronen 2005.
5. Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa. Jukka Rantala & Jari Salminen (toim.) 2006.
6. Opettajaksi opiskelevien kertomaa. Eija Syrjäläinen, Ari Eronen & Veli-Matti Värri  2006.
7. Koulukasvatusta teknologisoituvaan yhteiskuntaan. Anne Hosio-Paloposki 2006.
8. Enacting Equity in Education. Lázaro Moreno Herrera, Graham Jones & Jukka Rantala (Eds) 2006.
9. Yksi historia monimutkaistuvassa maailmassa. Marko van den Berg 2007.
10. Yhteiskunnallista opettajuutta etsimässä. Petteri Hansen 2007.
11. Nuorten näkemyksiä Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä. Marko van den Berg 2010.
12. Lapset historiakulttuurin kuluttajina. Jukka Rantala 2012.
13. Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla. Lasse Hongisto. 2012.
14. Encountering Painful Pasts – Rencontrer les passés douloureux. Jan Löfström (Ed.) 2014.
15. Valppaaksi kansalaiseksi – Yhteiskuntatiedollisen opetuksen taito ja teoria. Jan Löfström, Arja Virta & Ulla-Maija Salo. 2017.