Selvitys luomutuotantoon soveltuvista kierrätyslannoitteista julkaistu

HYKERRYS2-hankkeessa maisterivaiheen harjoittelunsa suorittanut Elina Karimaa on yhdessä Ecolan Oy:n edustajan Jukka Kivelän kanssa koostanut ajankohtaisen katsauksen luomutuotantoon soveltuvista kierrätyslannoitteista kotimaan ja ulkomaiden markkinoilla. Raportti on tehty Ecolan Oy:n toimeksiantona. Raporttiin voi tutustua tästä linkistä: Raportti_Luomutuotantoon soveltuvat kierrätyslannoitteet