Aslakossa tapahtuu

Tammikuussa 2014 Aslako-projektin aineistonkeruu jatkuu Liipolassa ja  keskustassa asuvien perheiden vanhempien haastatteluilla. Myös lasten  ja nuorten haastattelut ovat pyörähtäneet käyntiin. Osalle lapsista on  jo jaettu kertakäyttökameroita, joilla heidän on tarkoitus kuvata  heille itselleen hyvinvointia tuottavia paikkoja ja asioita. Tutkijat  keskustelevat myöhemmin lasten kanssa näiden kuvien kautta tulleista  ajatuksista ja tunteista. Hankkeessa selvitetään myös viranomaisten  käsityksiä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista.