Ikäjohtaminen on pop!

Työurien pidentäminen on syksyn aikana noussut keskusteluihin ja otsikoihin oikein voimalla. Yhtenä keskustelun vauhdittajana on varmaankin ollut työmarkkinaosapuolten eläkeuudistusneuvottelut, joissa asiaa on pohdittu eläköityvien näkökulmasta.  Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan ratkaisuja tarvitaan työuran kaikissa vaiheissa.

Ikästrategiatyössä onkin ollut mielenkiintoista keskustella koko työkaaresta ja työssäolemisen tukemisesta työuran eri vaiheissa ja eri-ikäisten kohdalla. Esimies- ja henkilöstötilaisuuksissa on keskusteltu työelämään astuvista nuorista ja siitä miten organisaatiomme ottaa heidät vastaan – millaista mielikuvaa työelämästä ja omasta roolista siinä me olemme osaltamme nuorille rakentamassa. Tässä keskustelussa on sivuttu x-, y- ja z -sukupolvia, joilla on erilaiset työhön liittyvät käsitykset ja odotukset. Miten niitä meillä otetaan esim. työjärjestelyissä ja johtamisessa huomioon?

Kehityskeskustelu on hyvä väline työhön liittyvien tarpeiden ja toiveiden esiin nostamiseen. Usein keskustelu koetaan  kuitenkin “pakkopullaksi” , jossa keskustellaan tietyn kysymyspatteriston pohjalta eikä keskustelun lopputuloksella ole juurikaan merkitystä. Ikääntymiseen liittyvistä asioista keskusteleminen voi tuntua hankalalta puolin ja toisin. Mietimmekin voisiko ikää lähestyä työuran kautta siten, että ei puhuttaisi kronologisesta iästä, vaan työuran pituudesta. Keskustelussa peilattaisiin nykytilannetta koko työuraan ja katsottaisiin millaisiin asioihin työuran eri vaiheissa voitaisiin vaikuttaa, jotta työssä oleminen olisi mukavaa ja jopa työuran jatkaminen houkuttelevaa. Jotta joustavuutta ja mahdollisuuksia  olisi eri ikäisille (muutakin kuin lakisääteiset), tarvitaan organisaatioihin ikäjohtamisen ymmärrystä, selkeitä pelisääntöjä ja yhteistä dialogia. Oikeastaan näitä tarvitaan yhteiskunnassa laajemminkin, jos työurien pidentämistä oikeasti halutaan edistää.

 

Marita Parkkonen, suunnittelija HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *