Kurssiraportti

Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat -projekti järjesti keväällä 2016 Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella maisterivaiheen syventävän kurssin Metropolialueen talouskasvun alustat – yritykset ja  muut toimijat kaupungin kehityksen moottoreina. Kurssilla käytiin teoriaosassa läpi innovatiivisen  kasvun kannalta keskeisimpiä käsitteitä, joihin peilaten viisi pienryhmää teki kukin oman  tutkimuksen ennalta annetuista aihioista, joita opiskelijat saivat muokata haluamaansa muotoon. Kurssin aikana tehtiin yhteistyötä Vantaan kaupungin elinkeinopalvelujen, Helsinki Think Companyn ja yrityskiihdyttämö Turbiinin kanssa. Lisäksi Vesa Salminen 4FRONT Oy:stä kävi luennoimassa Strartup yrityksistä ja ekosysteemiajattelusta. Kurssin lopputulemana opiskelijat koostivat valitsemistaan tutkimusaihioistaan raportit, jotka ovat luettavissa tästä:

Metropolialueen talous opiskelijoiden raportit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *