Julkaisut ja esitelmät

Projektiryhmän julkaisut vuosilta 2013 – 2017:

 

2016–2017

 

Inkinen, T. & H. Ponto (2017, painossa). Money matters? A qualitative study of the funding organizations as a part of smart cities and innovative development. In Rodríguez Bolívar, M.P. (ed.): Smart Technologies for Smart Governments. Transparency, Efficiency and Organizational Issues. Public Administration and Information Technology. Springer, New York. (JUFO: 2) http://www.springer.com/series/10796?detailsPage=titles

 

Kiuru, J. & T. Inkinen (2017). Predicting innovative growth and demand with proximate human capital: A case study of the Helsinki Metropolitan Area. Cities, forthcoming. (Elsevier, WoS, Jufo: 2). http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2017.01.005

 

Makkonen, T., M. Merisalo & T. Inkinen (2017). Containers, facilitators, innovators? The role of cities and city employees in innovative activities. European Urban and Regional Studies. (Sage, WoS, Jufo: 2). http://dx.doi.org/10.1177/0969776417691565

 

Inkinen, T. (2016). Intermodaalia kuljetusmaantiedettä lähestyttävästi. Book review: Institutional challenges to intermodal transportation and logistics. Governance in port regionalisation and hinterland integration. Terra 128:2, 138–139. (Jufo: 1)

 

Inkinen, T. & I. Kaakinen (2016). Economic Geography of Knowledge Intensive Technology Clusters: Lessons from the Helsinki Metropolitan Area. Journal of Urban Technology 23:1, 95–114. (Routledge, WoS, Jufo: 1). http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2015.1090196

 

Merisalo, M. (2016). Electronic capital: Economic and social geographies of digitalization. University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography. Helsingin yliopiston väitöskirja. Saatavilla osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1358-0

 

Merisalo, M. & J. Kiuru (ed. 2016) Metropolialueen talouskasvun alustat – yritykset ja muut toimijat kaupungin kehityksen moottoreina -kurssi 16.3.–4.5.2016: opiskelijaraporttien kokoelma. Jun 2016 Helsinki: Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto. 92 p.

 

Arvioinnissa olevat ja valmistuvat kirjalliset työt

 

Ponto, H. & T. Inkinen (2017, lähetetty arviointiin). Knowledge-Based Environments in the City: Design and Urban Form in the Helsinki Metropolitan Area.

 

Kiuru, J. & T. Inkinen (2017). Clusters or not? Innovation and location. Submitted manuscript. (SOItmC, ehdolla Journal of Open Innovation [Springer Open] lehden parhaaksi artikkeliksi)

 

Inkinen, T. & S. Jokela (2017). Start-ups, business investors and flow of music: contrasting two creative events in Helsinki, Finland. In Di Vita, S. & M. Wilson (eds): Planning and Management of Urban Spectacle. Routledge, London.

 

 

 

2015

 

Inkinen, T. A. 2015. Reflections on the innovative city: examining three innovative locations in a knowledge bases framework. Journal of Open Innovation Technology, Market, and Complexity. 1:8, 1–23. Open Access available at: http://dx.doi.org/10.1186/s40852-015-0009-5

 

Inkinen, T. A., Kaakinen, I. & Ponto, H. 2015. Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma. Teoksessa Kulopalo, J. (toim.): Työkaluja metropolialueen kehittämiseen. Helsingi yliopisto & Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/dokumentit/Tyokaluja_metropolialueen_kehittamiseen.pdf

 

Kiuru, J. (2015). Pääkaupunkiseudun hyvä- ja huono-osaiset klusterit ja niiden muutos 2007–2012. Finnish Journal of Urban Studies, 2015: 4, vol 54. Saatavilla osoitteesta http://www.yss.fi/journal/paakaupunkiseudun-hyva-ja-huono-osaiset-klusterit-ja-niiden-muutos-2007-2012/

 

Makkonen, T. A. & Inkinen, T. A. 2015 Geographical and temporal variation of regional development and innovation in Finland. Fennia. 193, 1, p. 134–147. Open Access available at: http://dx.doi.org/10.11143/46476

 

Yigitcanlar, T., Inkinen, T. A. & Makkonen, T. 2015. Does Size Matter? Knowledge-Based Development of Second-Order City-Regions in Finland. DisP – The Planning Review 53:3, 48–63. http://dx.doi.org/10.1080/02513625.2015.1093352

2014

Löytönen, M. (ed.), Inkinen, T. A. (ed.) & Rutanen, A. (ed.) 2014. Kirja muuttuvassa tietoympäristössä. Suomen tietokirjailijat ry. 195 p.

Inkinen, T. A. & Kaakinen, I. 2014. Empirical analysis of knowledge intensive clusters in the Helsinki Metropolitan Area. Proceedings of the 7th Knowledge Cities World Summit (KCWS 2014). Yigitcanlar, T.,Lepik, K., Krigul, M. (eds.). p. 217-220.

Inkinen, T. A. 2014. Ihmisen jälkeen. Terra. 126, 1, p. 60-61.

Makkonen, T. A. & Inkinen, T. A. 2014. Innovation quality in knowledge cities: Empirical evidence of innovation award competitions in Finland. Expert Systems with Applications. 41, 12, p. 5597–5604.

Inkinen, T. A. & Merisalo, M. A. 2014. Managing e-government: Stakeholder view from the administration service developers. In: Measuring e-government efficiency: The opinions of public administrators and other stakeholders. Rodríguez Bolívar, M. P. (ed.). New York: Springer, p. 171-189 (Public Administration and Information Technology; no. 5).

Merisalo, M. 2014. Sosiaalisen median käytön alueelliset erot Helsingin ydinkeskustassa ja pääkaupunkiseudun erilaisilla esikaupunkialueilla. Terra. 126, 1, p. 21-37.

Makkonen, T. & Inkinen, T. 2014. Spatial scaling of regional strategic programmes in Finland: A qualitative study of clusters and innovation systems. Norsk Geografisk Tidsskrift. 68, 4, p. 216–227 10 p.

Inkinen, T. A. & Jauhiainen, J. 2014 Urban WLAN solutions in Finnish cities. Encyclopedia of Information Science and Technology. Third edition. Khosrow-Pour, M. (ed.). 3 ed. IGI Global, p. 6339-6346.

Inkinen, T. A. 2014. Verkostojen rakentamista Tampereella. Alue ja ympäristö. 43, 2, p. 67-68.

2013

Inkinen, T. A. 2013. Creating a knowledge-based city: A spatial examination of the University of Helsinki’s main library. Proceedings of the 6th Knowledge Cities World Summit. Yigitcanlar, T., Bulu, M. (eds.).

Inkinen, T. & Pyyhtiä, M. 2013. Geographical specialization and connectivity of air passenger flows from Northern Europe to Asia and US. Asian Geographer. 30, 2, p. 87-104.

Makkonen, T. A., Inkinen, T. A. & Saarni, J. 2013. Innovation types in the Finnish maritime cluster. WMU Journal of Maritime Affairs. 12, 1, p. 1-15.

Makkonen, T. & Inkinen, T. 2013. Innovative capacity, educational attainment and economic development in the European Union: Causal relations and geographical variations. European Planning Studies. 21, 12, p. 1958-1976.

Merisalo, M. A., Makkonen, T. A. & Inkinen, T. A. 2013. Knowledge intensive and creative teleworkers’ relation to e-capital in Helsinki Metropolitan Area. International Journal of Knowlege-Based Development. 4, 3, p. 204–221.

Inkinen, T. A. 2013. Projektivetoisesti jälkimodernista kaupungista. Terra. 125, 1, p. 51-52.

Inkinen, T. A. & Linkola, H. 2013. TEEMA: Tieteellinen julkaiseminen Suomessa ja kansainvälinen kustantaminen.Terra. 125, 2, p. 71-72.

Inkinen, T. A. 2013. Älykaupunkiratkaisut tarjoavat tutkittavaa maantieteilijöille. Terra. 125, 4, p. 189-190.

Esitelmät

Modelling intercontinental air passenger flows from Northern Europe. Abstracts in the 109th meeting of Association of American Geographers (AAG) in Los Angeles, USA, 9–13.4.2013.

Creating a knowledge-based city: A spatial examination of the University of Helsinki’s main library. 6th Knowledge Cities World Summit, KCWS 2013, Istanbul, Turkey.

Knowledge intensive and creative teleworkers’ relation to e-capital in Helsinki Metropolitan Area. Abstracts of IGU regional congress in Kyoto, Japan, 4–9.8.2013.

Geography meets architecture in a knowledge city: The University of Helsinki’s new main library as a knowledge location. Abstracts in the 110th meeting of Association of American Geographers (AAG) in Tampa Bay, USA, 8–12.4.2014.

Empiricial analysis of knowledge intensive clusters in the Helsinki Metropolitan Area. 7th Knowledge Cities World Summit, KCWS 2014, Tallinn, Estonia.

Your gadget is the winner! Empirical insight on innovation award competitions in Finland. Abstracts of IGU regional congress in Krakow, Poland, 18–22.8.2014.

Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma. Maantieteen päivät. 30–31.10.2014 Oulu.

Pääkaupunkiseudun yritysklusterit luupin alla – Näkökulma yritysklustereiden rakentumiseen ja fyysisiin ominaisuuksiin osana kaupunkirakennetta. Kaupunkitutkimuksen päivät 11–12.5. 2015, Tampere. kaupunkitutkPaivatYritysklusteriHavainnoinnit copy

Money matters? A qualitative study of funding organizations as a part of innovation systems and knowledge intensive clusters. Canadian Association of Geography (GAG) Annual General Meeting, Vancouver, Canada.

Investigating funding organizations in innovation systems. 4th Global Conference of Economic Geography, 18 – 23.8.2015, Oxford, UK.

E-capital – Applying Bourdieusian neo-capital theory in the realm of digitalization. 4th Global Conference of Economic Geography, 18 – 23.8.2015, Oxford, UK.

Espoon asuinalueindeksit alueellisten erojen seurannan mittareina. Helsinki 21.9.2015. Alueellisten erojen mittaaminen ja seuranta –työpaja, ARA.

Espoon asuinalueindeksit alueellisten erojen seurannan mittareina. Helsinki  22.9.2015. Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot -seminaari (RASTI) , Suomen ympäristökeskus.