Kurssiraportti II

Projektin puitteissa järjestettiin jo kolmas maisterivaiheen erikoiskurssi syksyllä 2016. Kurssin aikana tutustuttiin talousmaantieteen keskeisimpiin käsitteisiin tutkimuskirjallisuuden avulla sekä laadittiin kurssiraportti. Tutkimusalueena oli edelleen metropolialue, jossa erityinen huomio kiinnitettiin Petikko-Variston yrityskeskittymään Länsi-Vantaalla. Tutkimusalue ja tutkimusaiheet valikoituivat yhteistyökumppanin, Vantaan elinkeinopalveluiden, tietotarpeista, jotka sovitettiin ajankohtaiseen akateemiseen keskusteluun. Kurssin oppilaat jakautuivat kolmeen ryhmään menetelmäosaamisen perusteella. Ensimmäinen ryhmistä käytti paikkatieto- ja tilastollisia menetelmiä pääkaupunkiseudun yrityskeskittymien viimeaikaisen kehityksen sekä saavutettavuuden suhteen potentiaalisten kasvualueiden tunnistamiseen. Toinen ryhmä tutki Petikko-Variston yrityskeskittymän sisäistä rakennetta visuaalisen havainnoinnin menetelmin ja kolmas ryhmä haastatteli alueen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia Petikko-Varistosta kaupankäynnin keskittymänä.

Alla olevan tiivistelmän jälkeen on linkki kurssiraporttiin:

Pääkaupunkiseudun kaupankäynti ja kaupunkirakenne ovat muuttuneet viime vuosina. Esimerkiksi internet on kasvattanut suosiotaan kauppapaikkana ja toisaalta kantakaupunki houkuttelee urbaaniin elämäntyyliin. Tämän raportin tärkein havainto on, että Petikko-Variston alue ei ole täysin pysynyt näissä muutoksissa mukana. Taantuvan kaupan keskittymät tarvitsevat kuitenkin lisää tieteellistä huomiota.

MetropolipoltiikkaKurssiraporttiTammi16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *