About Deleted User

Special user account.

Projektiryhmän julkaisut vuosilta 2015  ja 2016:

Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat -projektin keskeisistä tuloksista voi tulla kuulemaan Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelman vuosien 2015-2016 hankkeiden päätösseminaariin tiistaina 21.3.2017. Paikkana toimii Minerva-rakennus (Siltavuorenpenger 5 A) Helsingin yliopiston keskustakampuksella. Seminaari pidetään klo 13-16. Alle on koottu projektiryhmän keskeiset julkaisut vuosilta 2015-2017:

 

2016–2017

 

Inkinen, T. & H. Ponto (2017, painossa). Money matters? A qualitative study of the funding organizations as a part of smart cities and innovative development. In Rodríguez Bolívar, M.P. (ed.): Smart Technologies for Smart Governments. Transparency, Efficiency and Organizational Issues. Public Administration and Information Technology. Springer, New York. (JUFO: 2) http://www.springer.com/series/10796?detailsPage=titles

 

Kiuru, J. & T. Inkinen (2017). Predicting innovative growth and demand with proximate human capital: A case study of the Helsinki Metropolitan Area. Cities, forthcoming. (Elsevier, WoS, Jufo: 2). http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2017.01.005

 

Makkonen, T., M. Merisalo & T. Inkinen (2017). Containers, facilitators, innovators? The role of cities and city employees in innovative activities. European Urban and Regional Studies. (Sage, WoS, Jufo: 2). http://dx.doi.org/10.1177/0969776417691565

 

Inkinen, T. (2016). Intermodaalia kuljetusmaantiedettä lähestyttävästi. Book review: Institutional challenges to intermodal transportation and logistics. Governance in port regionalisation and hinterland integration. Terra 128:2, 138–139. (Jufo: 1)

 

Inkinen, T. & I. Kaakinen (2016). Economic Geography of Knowledge Intensive Technology Clusters: Lessons from the Helsinki Metropolitan Area. Journal of Urban Technology 23:1, 95–114. (Routledge, WoS, Jufo: 1). http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2015.1090196

 

Merisalo, M. (2016). Electronic capital: Economic and social geographies of digitalization. University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography. Helsingin yliopiston väitöskirja. Saatavilla osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1358-0

 

Merisalo, M. & J. Kiuru (ed. 2016) Metropolialueen talouskasvun alustat – yritykset ja muut toimijat kaupungin kehityksen moottoreina -kurssi 16.3.–4.5.2016: opiskelijaraporttien kokoelma. Jun 2016 Helsinki: Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto. 92 p.

 

Arvioinnissa olevat ja valmistuvat kirjalliset työt

 

Ponto, H. & T. Inkinen (2017, lähetetty arviointiin). Knowledge-Based Environments in the City: Design and Urban Form in the Helsinki Metropolitan Area.

 

Kiuru, J. & T. Inkinen (2017). Clusters or not? Innovation and location. Submitted manuscript. (SOItmC, ehdolla Journal of Open Innovation [Springer Open] lehden parhaaksi artikkeliksi)

 

Inkinen, T. & S. Jokela (2017). Start-ups, business investors and flow of music: contrasting two creative events in Helsinki, Finland. In Di Vita, S. & M. Wilson (eds): Planning and Management of Urban Spectacle. Routledge, London.

 

2015

 

Inkinen, T. A. 2015. Reflections on the innovative city: examining three innovative locations in a knowledge bases framework. Journal of Open Innovation Technology, Market, and Complexity. 1:8, 1–23. Open Access available at: http://dx.doi.org/10.1186/s40852-015-0009-5

 

Inkinen, T. A., Kaakinen, I. & Ponto, H. 2015. Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma. Teoksessa Kulopalo, J. (toim.): Työkaluja metropolialueen kehittämiseen. Helsingi yliopisto & Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/dokumentit/Tyokaluja_metropolialueen_kehittamiseen.pdf

 

Kiuru, J. (2015). Pääkaupunkiseudun hyvä- ja huono-osaiset klusterit ja niiden muutos 2007–2012. Finnish Journal of Urban Studies, 2015: 4, vol 54. Saatavilla osoitteesta http://www.yss.fi/journal/paakaupunkiseudun-hyva-ja-huono-osaiset-klusterit-ja-niiden-muutos-2007-2012/

 

Makkonen, T. A. & Inkinen, T. A. 2015 Geographical and temporal variation of regional development and innovation in Finland. Fennia. 193, 1, p. 134–147. Open Access available at: http://dx.doi.org/10.11143/46476

 

Yigitcanlar, T., Inkinen, T. A. & Makkonen, T. 2015. Does Size Matter? Knowledge-Based Development of Second-Order City-Regions in Finland. DisP – The Planning Review 53:3, 48–63. http://dx.doi.org/10.1080/02513625.2015.1093352

Kurssiraportti II

Projektin puitteissa järjestettiin jo kolmas maisterivaiheen erikoiskurssi syksyllä 2016. Kurssin aikana tutustuttiin talousmaantieteen keskeisimpiin käsitteisiin tutkimuskirjallisuuden avulla sekä laadittiin kurssiraportti. Tutkimusalueena oli edelleen metropolialue, jossa erityinen huomio kiinnitettiin Petikko-Variston yrityskeskittymään Länsi-Vantaalla. Tutkimusalue ja tutkimusaiheet valikoituivat yhteistyökumppanin, Vantaan elinkeinopalveluiden, tietotarpeista, jotka sovitettiin ajankohtaiseen akateemiseen keskusteluun. Kurssin oppilaat jakautuivat kolmeen ryhmään menetelmäosaamisen perusteella. Ensimmäinen ryhmistä käytti paikkatieto- ja tilastollisia menetelmiä pääkaupunkiseudun yrityskeskittymien viimeaikaisen kehityksen sekä saavutettavuuden suhteen potentiaalisten kasvualueiden tunnistamiseen. Toinen ryhmä tutki Petikko-Variston yrityskeskittymän sisäistä rakennetta visuaalisen havainnoinnin menetelmin ja kolmas ryhmä haastatteli alueen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia Petikko-Varistosta kaupankäynnin keskittymänä.

Alla olevan tiivistelmän jälkeen on linkki kurssiraporttiin:

Pääkaupunkiseudun kaupankäynti ja kaupunkirakenne ovat muuttuneet viime vuosina. Esimerkiksi internet on kasvattanut suosiotaan kauppapaikkana ja toisaalta kantakaupunki houkuttelee urbaaniin elämäntyyliin. Tämän raportin tärkein havainto on, että Petikko-Variston alue ei ole täysin pysynyt näissä muutoksissa mukana. Taantuvan kaupan keskittymät tarvitsevat kuitenkin lisää tieteellistä huomiota.

MetropolipoltiikkaKurssiraporttiTammi16