Hankkeessa tutkitaan ihmisen ja toislajisten eläinten välistä yhteisöllisyyttä vuorovaikutuksen ja kielen näkökulmasta. Tarkastelemme lajienvälistä kielellistä ja kehollista vuorovaikutusta ja sen kielellisiä ilmentymiä erilaisissa tilanteissa ja teksteissä.

Vuorovaikutuksen ja kielen rakenteiden hienojakoinen analyysi voi lisätä ymmärrystämme siitä, miten ihmisten ja toislajisten yhteisöt rakentuvat ja toimivat ja miksi ne ovat (myös) ihmisille elintärkeitä. Ihmisten ja toislajisten vaikutus toisiinsa on molemminpuolista ja syvälle juurtunutta ihmisten tavassa ymmärtää ympäristöään ja itseään. Lajienvälistä yhteisöllisyyttä ylläpitävää kieltä tutkimalla voimme tulla tietoisiksi kulttuurisesti rakennetuista elollisia erottavista ja arvottavista rajoista ja toisaalta muiden elollisten kanssa jaetuiksi koetuista intresseistä, jotka ohjaavat suhdettamme toislajisiin.


Lajienvälinen kieli -hankkeen keskustelutilaisuus
Maanantai 28.10.2019
Lauttasaaren kartano, Otavantie 10, 00200 Helsinki

Ohjelma

9.30 Avaus: Koneen Säätiön tiedeasiamies Kalle Korhonen
9.45 Lajienvälinen kieli -hanke esittäytyy
10.15 Aino Korrensalo: Puut lähellämme -hankkeen esittely
10.45 Sonja Koski: Hevosen ja ihmisen yhteistyö -hankkeen esittely
11.15 Pauliina Haasjoki: Lajit, nimet ja pronominit
11.45 Lea Rojola: Kumppanuuslajien kommunikaatio
12.15 Lounas


Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö (2019-2021).