Jääskeläinen, Anni & Laitinen, Lea. 2015. Intersubjective understanding between humans and animals as evidenced in grammar and lexicon. Paper in the workshop on dynamic construal of intersubjectivities in grammar and interaction. 14th International Pragmatics Conference, 27.7.2015, Antwerpen.

Laitinen, Lea. 2018. Logoforiset eläinviittaukset ja posthumanismi. Työpajassa ”Näkökulmia lajienvälisyyteen: Eläin kieliopissa, vuorovaikutuksessa ja teksteissä”, järj. Ilona Herlin & Rea Peltola. XLV Kielitieteen päivät, 7.–9.5.2018, Helsinki.

Laitinen, Lea. 2015. Eläinviittaukset osallistujan indekseinä. Eeva-Leena Seppäsen muistoseminaari,13.3.2015, Helsingin yliopisto.

Laitinen, Lea. 2014. Hän vai se? Hän-pronominin käyttö eläimistä. Kommunikaatio ja kokemus. Eläintutkimuspäivät, 11.4.2014, Helsinki.

Laitinen, Lea. 2009. Elollisuus ja persoona. Luento kurssilla Persoonan kielioppia, 6.2.2009, Helsingin yliopisto.

Peltola, Rea. 2019. L’animal proche et distant. Le mouvement et les coordonnées spatiales dans les récits d’observation de la nature. Työpajassa ”Espaces de cohabitation et de conflit : Raconter partager et  pratiquer la nature nordique”, järj. Rea Peltola, Jørn Riseth & Harri Veivo. IIIe Congrès de l’APEN, 12.–14.7.2019, Strasbourg.

Peltola, Rea. 2018. The spatial coordinates of interspecies encounters in narratives of nature observation. (Un)Common worlds – Human-Animal Studies Conference, 7.–9.8.2018, Turku.

Peltola, Rea. 2018. Lajienvälisen tilan koordinaateista: kohtaaminen ja liike luontohavaintonarratiiveissa. Työpajassa ”Näkökulmia lajienvälisyyteen: Eläin kieliopissa, vuorovaikutuksessa ja teksteissä”, järj. Ilona Herlin & Rea Peltola. XLV Kielitieteen päivät, 7.–9.5.2018, Helsinki.

Peltola, Rea. 2016. S’identifier avec le non-humain : L’animalité et l’animacité dans les structures de la langue. Seminaari Rencontres homme-animal, järj. Rea Peltola, Jørn Riseth & Harri Veivo. 22.11.2016, Université de Caen Normandie.

Peltola, Rea. 2015. The human-animal interface in Finnish: Inferred animacy and the intersubjective sharing of experience. Categories in grammar, 2.–4.7.2015, Freie Universität Berlin.

Peltola, Rea. 2015. Identifying with the non-human: Modal, zero person and passive constructions with animal reference in Finnish. Workshop on Animacy in Language and Cognition, järj. Diane Nelson & Virve Vihman, 9.11.2015, University of Leeds.

Peltola, Rea. 2013. Understanding another species in a call-in radio show: Grammatical agency and identification. ASLE-UKI 2013 Biennial Conference, University of Surrey.

Vihelmaa, Ella. 2019. Kirotut ja kunnioitetut. Nora Helsingin näyttelyn Vihatut oheisohjelmaan kuuluva luento, 5.10.2019, Helsinki.

Vihelmaa, Ella. 2019. Rotan suomentamisesta. Lajienvälinen näkökulma kääntämiseen. Itä-Suomen yliopiston seminaari Kääntämistä, tulkkausta, tulkintaa ─ eri tieteiden näkökulmia, 5.4.2019, Joensuu.

Vihelmaa, Ella. 2019. Ihmisyyden ja eläimyyden rajankäyntiä arkisessa kielenkäytössä. Helsingin yliopiston kurssi Ekolingvistiikka (vierailuluento), 26.3.2019, Helsinki.

Vihelmaa, Ella. 2018. Kielen kääntöpuolella. Kuinka tutkia toislajisten merkkien kääntymistä ihmiskielelle? Itä-Suomen yliopiston Kulkieko-seminaari, 11.10.2018, Joensuu.

Vihelmaa, Ella. 2018. Lajikeskeisten ja monilajisten yhteisöjen kielellinen rakentuminen. Työpajassa ”Näkökulmia lajienvälisyyteen: Eläin kieliopissa, vuorovaikutuksessa ja teksteissä”, järj. Ilona Herlin & Rea Peltola. XLV Kielitieteen päivät, 7.–9.5.2018, Helsinki.

Vihelmaa, Ella. 2017. Les six significations de la traduction interspécifique. Suomenkielinen esitelmä lisensiaatintyön tarkastustilaisuudessa. 27.3.2017, Helsinki.

Vihelmaa, Ella. 2015. Muutoksen mallintamisesta. Työryhmässä ”Rajanylityksiä”, Eläintutkimuspäivät, 16.4.2015, Tampere.

Vihelmaa, Ella. 2014. Transdisciplinary problems and linguistic problematisation. Form and context -seminaari, 17.10.2014, Helsinki.

Vihelmaa, Ella. 2014. Lajienvälisen kääntämisen eri merkitykset. Eläintutkimuspäivät, 11.4.2014, Helsinki.

Vihelmaa, Ella. 2011. Kielen kääntöpuolella. Semioottinen kääntäminen ihmisten ja lintujen vuorovaikutuksessa. Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokous, 11.2.2011, Helsinki.

Vihelmaa, Ella. 2008. Luontoikonien faattinen voima. Työryhmässä “Luonto ja mimesis”,  Kirjallisuudentutkijain seuran seminaari Monimuotoinen mimesis, 16.5.2008, Helsinki.

Vihelmaa, Ella. 2007. Kesy ja vieras lajienvälisessä kääntämisessä. Työryhmässä “Eläimet eri aineistoissa”, Kulttuurintutkimuksen päivät, 15.12.2007, Joensuu.