Työryhmämme tutkimuskohteena ovat ihmisen ja toislajisten eläinten välisen yhteisöllisyyden kielelliset ilmentymät. Tavoitteenamme on osoittaa keskusteluissa ja kielen rakenteissa havaitsemiemme ilmiöiden yhteys muilla tieteenaloilla kuvattuihin, biologisesti ja kulttuurisesti määrittyviin lajienvälisiin suhteisiin. Yhteiskunnallisten ja humanististen tieteiden piirissä on vuosituhannen vaihteesta lähtien kiinnostuttu ihmisten ja eläinten moninaisista vuorovaikutussuhteista ja tavoista, joilla ei-inhimillinen eläin on läsnä inhimillisessä kulttuurissa. Hankkeemme tutkimukset täydentävät aikaisempia näkökulmia ja tuovat selvemmin mukaan uuden ulottuvuuden, kielen.