PUBLICATIONS 2013

Aaltonen, T., Aro, J,. Laakso, M., Lonka, E., & Ruusuvuori, J. (2013). Hahmoton häpeä ja kuulokojekuntoutus. Kuntoutus 2/2013, 17–28.

Etelämäki, M., Haakana, M. & Halonen, M. (2013). Keskustelukumppanin kehuminen suomalaisessa keskustelussa. Virittäjä, 4/2013.

Fox. B., Thompson, S., Ford, C. & Couper-Kuhlen, E. (2013). Conversation Analysis in Linguistics. In Sidnell, J. & Stivers, T. (eds.), The Handbook of Conversation Analysis. Blackwell Handbooks in Linguistics. Chichester: Wiley-Blackwell. 726–740.

Frick, M. (2013). Emergent bilingual constructions: Finnish-Estonian codeswitching in interaction. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Frick, M. (2013). Singing and codeswitching in sequence closings. Pragmatics, 23 (4), 243–273.

Frick, M. (2013). Viron kieli Sofi Oksasen romaanissa Kun kyyhkyset katosivat. In Kaivapalu, A., Muikku-Werner, P., Laakso, J., Õim, K. & Sepper, M-M. (eds.), Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 23, 39–59. Tallinna: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.

Frick, M. & Riionheimo, H. (2013). Bilingual voicing: A study of codeswitching in the reported speech of Finnish immigrants in Estonia. Multilingua 32 (5), 563–598.

Haakana, M. (2013). Dialogin yksityiskohdista kokonaisuuteen. Erään novellin analyysi. In Koivisto, A. & Nykänen, E. (eds.), Dialogi kaunokirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Hakulinen, A. (2013). Puheet, havainnot ja mielen ailahtelut Marja-Liisa Vartion teoksessa Tunteet. In Koivisto, A. & Nykänen, E. (eds.), Dialogi kaunokirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Hakulinen, A. & Lehtinen, T. (2013). Finnish. Revue belege de philologie et d’histoire, 90 (3), 1029–1052.

Hamunen, M., Brattico, P., Merke, S., Keisanen, T., Laippala, V. & Lehti, L. (eds.) (2013). SKY Journal of Linguistics 26: Journal of the Linguistic Association of Finland. Helsinki: Suomen kielitieteellinen yhdistys.

Henricson, S. (2013). Flerspråkigt på finlandssvenska. Källan: Svenska litteratursällskapet informerar 1/2013, 18–19.

Henricson, S. (2013). Svenska i finsk miljö: Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Hilmisdóttir, H. (2013). Islannin kieli. Islanti.

Hilmisdóttir, H. (2013). Islannin kirjallisuus. Islanti.

Hirvenkari, L., Ruusuvuori, J., Saarinen, V-M., Kivioja, M., Peräkylä, A. & Hari, R (2013). Influence of turn-taking in a two-person conversation on the gaze of a viewer. PLOSone, 8 (8), 1–6.

Huhtamäki, M. (2013). Recension av Jógvan í Jacobsens bok Ærligt talt, who cares? En sociolingvistisk undersøgelse af holdninger til og brug af importord og afløsningsord i færøsk.: Pursimen stark på Färöarna, men hur länge till? Folkmålsstudier: Meddelanden från Föreningen för Nordisk Filologi, 51, 129–133.

Huhtamäki, M. (2013). Does intonation matter in ”va(d)”?: Intonation of open-class repair initiators in Helsinki-Swedish conversations. In Asu, E. L. & Lippus, P. (eds.), Nordic Prosody: Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012. Frankfurt am Main: Peter Lang. 167–176.

Härmävaara, H-I. (2013). Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina. In Kaivapalu, A., Muikku-Werner, P., Laakso, J., Õim, K. & Sepper, M-M. (toim.), Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 23, 60–88. Tallinna: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.

Härmävaara, H-I., Vatanen, A. & Frick, M. (2013). Keskusteluntutkimus ja kieltenvälinen vertailu yhteistyössä. In Kolehmainen, L., Miestamo, M. & Nordlund, T. (eds.), Kielten vertailun metodiikka. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1387. Helsinki: SKS.

Kaukomaa, T., Peräkylä, A. & Ruusuvuori, J. (2013). Turn-opening smiles: Facial expression constructing emotional transition in conversation. Journal of Pragmatics 55, 21–42.

Koivisto, A. & Nykänen, E. (eds.) (2013). Dialogi kaunokirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Koivisto, A. (2013). Katkelmallisuus ja affekti. Kolme pistettä dialogissa. In Koivisto, A. & Nykänen, E. (eds.), Dialogi kaunokirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Koivisto, A. (2013). On the preference for remembering: Acknowledging an answer with Finnish ai nii(n) (”Oh that’s right”). Research on Language and Social Interaction, 46 (3), 277–297.

Koskela, I., Ruusuvuori, J., Juvonen-Posti, P., Nevala, N. & Husman, P. (2013). Kuulokojeen käyttäjät työelämässä: monimenetelmäinen tutkimus kuulokojeen käytön esteistä ja edisteistä työelämässä. Helsinki: Työterveyslaitos.

Koskela, I., Ruusuvuori, J. & Laakso, M. (2013). ”Meillähän on toimiva palvelujärjestelmä, kunhan sitä osataan käyttää.” Kuulonkuntoutuspolkuja jäljittämässä. Konferenssijulkaisu 7.–8.2.2013 järjestetystä konferenssista. 62–77.

Kurhila, S. (2013). La réparation dans les interactions verbales de jeunes engants d’origines diverses en jardin d’enfants en Finlande. In Hélot, C. & Rubio, M-N. (toim.), Développement du langage et plurilinguisme chez le jeune enfant. Toulouse: Editions érès.

Laury, R., Lindholm, C. & Lindström, J. (2013). Syntactically non-integrated conditional clauses in spoken Finnish and Swedish. In Havu, E. & Hyvärinen, I. (eds.), Comparing and contrasting syntactic structures: From dependency to quasi-subordination. Helsinki: Société Néophilologique.

Lehti-Eklund, H. (2013). Code-switching to first language in repair – A resource for students’ problem solving in a foreign language classroom. International Journal of Bilingualism.

Lehti-Eklund, H. (2013). Suomen- ja ruotsinkielisten nuorten kielimaisemat. In Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (eds.), Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola – Ett flerspråkigt Finland i framtiden. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. 271–291.

Lehti-Eklund, H. (2013). Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor. Språk i Norden 2012, 65–76.

Lehti-Eklund, H., Lindholm, C. & Sandström, C. (2013). Folkmålsstudier 51. Helsinki: Föreningen för nordisk filologi.

Lindholm, C. (2013). Challenges and opportunities of group conversations: The day care center as a communication milieu. In Davis, B. & Guendouzi, J. (eds.), Pragmatics in dementia discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 205–238.

Lindström, A. & Sorjonen, M-L. (2013). Affiliation in conversation. In Sidnell, J. & Stivers, T. (eds.), The Handbook of Conversation Analysis. Blackwell Handbooks in Linguistics. Chichester: Wiley-Blackwell. 350–369.

Lindström, J. (2013). On the pivot turn construction method in Swedish and Finnish. Journal of Pragmatics, 54, 57–72.

Lindström, J. & Londen, A-M. (2013). Concession and reassertion: On a dialogic discourse pattern in conversation. Text & Talk, 33 (3), 331–352.

Lindström, J. & Fremer, M. (2013). God morron alla nordister: Den första minuten under föreläsningar. In Lönnroth, H., Pilke, N. & Rossi, P. (eds.), Tidskriften Nordiska Språk: Artiklar, smärre bidrag och recensioner 2001–2010. Publikationer från Vasa universitetet Forskninsrapporter Språnkvetenskap. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. (2013). Language policies in universities and their outcomes. The University of Helsinki in a Northern European context. In Berthoud, A-C., Grin, F. & Lüdi, G. (eds.), Exploring the Dynamics of Multilingualism. Amsterdam: Benjamins. 299–321.

Niemi, J. (2013). Tiedon rajat ja vuorovaikutus. Toteamukseen tai vaihtoehtokysymykseen vastaavat Voi Olla -rakenteet. Virittäjä 2/2013.

Nordlund, T., Laury, R., Pajusalu, R. & Habicht, K. (2013) Kielikontaktit, kieliopillistuminen ja kieltenvälinen vertailu. In Kolehmainen, L., Miestamo, M. & Nordlund, T. (eds.), Kielten vertailun metodiikka. Helsinki: SKS.

Nykänen, E. & Koivisto, A. (2013). Näkökulmia kaunokirjalliseen dialogiin. In Koivisto, A. & Nykänen, E. (eds.), Dialogi kaunokirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Pajo, K. (2013). The occurrence of ‘what’, ‘where’, ‘what house’, and other repair initiations in the home environment of hearing-impaired individuals. International Journal of Language and Communication Disorders, 48 (1), 66–77.

Pajo, K. & Klippi, A. (2013). Hearing-impaired recipients’ non-vocal action sets as a resource for collaboration in conversation. Journal of Pragmatics 55, 162–179.

Peräkylä, A. (2013). CA in psychotherapy. In Sidnell, J. & Stivers, T. (eds.), The Handbook of Conversation Analysis. Blackwell Handbooks in Linguistics. Chichester: Wiley-Blackwell. 551–574.

Päivärinne, S., Hilmisdóttir, H., Kanerva, K. (2013). Egill Yksikätinen: muinaissaagoja Pohjolasta. Helsinki: Finnlectura.

Raevaara, L. (2013). Kato meitsi täs vaan pussittaa palloi – meitsi ja meikä minän rinnalla. Kielikuulumisia, 2013/1. Verkkojulkaisu: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4606

Raevaara, L. (2013). Puhut sä stadii? – Helsinkiläisnuorten kirjavaa puhetta. Kielikuulumisia, 2013/1. Verkkojulkaisu: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4606

Raevaara, L., Sorjonen, M-L. & Lappalainen, H. (2013). Vuorovaikutus Kelan puhelinpalvelussa. Työpapereita 46. Helsinki: Kela.

Rouhikoski, A. (2013). Meitsi ja stadiässä. Näkökulmia Helsingin puhekieleen. Kielikello, 2/2013, 4–8.

Ruusuvuori, J. (2013). Emotion, affect and conversation analysis. In Sidnell, J. & Stivers, T. (eds.), Handbook of conversation analysis. Chichester: Wiley-Blackwell. 330–349.

Ruusuvuori, J. (2013). Potilaan rooli – onko sitä? Duodecim 129 (6), 656–658.

Savijärvi, M. (2013). Miten lapset oppivat kielikylpykieltä päiväkodin arkitilanteissa? In Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (eds.), Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola – Ett flerspråkigt Finland i framtiden. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Scott, S., Hinton-Smith, T., Härmä, V. & Broome, K. (2013). Goffman in the gallery: interactive art and visitor shyness. Symbolic Interaction 36, 417–438.

Stevanovic, M. (2013). Constructing a proposal as a thought: A way to manage problems in the initiation of joint decision-making in Finnish workplace interaction. Pragmatics, 23 (3), 519–544.

Stevanovic, M. (2013). Deontic rights in interaction: A conversation analytic study on authority and cooperation. Publications of the Department of Social Research; 10. Helsinki: University of Helsinki.

Stevanovic, M. (2013). Managing participation in interaction: The case of humming. Text & Talk, 33 (1), 113–137.

Visapää, L. (2013). Infinitiivit affektin ja empatian konstruktioina. Virittäjä 4/2013.

Visapää, L. (2013). Näyttämöohjeet ja dialogin tulkinta – lingvistin näkökulma. In Koivisto, A. & Nykänen, E. (eds.), Dialogi kaunokirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Weiste, E. & Peräkylä, A. (2013). A comparative conversation analytic study of formulations in psychoanalysis and cognitive psychotherapy. Research on Language and Social Interaction, 46 (4), 299–321.