Kerro kokemuksesi asuinympäristöstäsi

Millaisia kokemuksia ja muistoja Sinulla on asuinympäristöstäsi tai kaupungin muista tiloista? Mitkä paikat ovat Sinulle tärkeitä? Mitä eri tiloissa tapahtuu? Mitä tilat merkitsevät arjessasi?

Hankkeessa Jaettu kaupunki selvitetään kansalaisten kaupunkikokemuksia keskittyen maahanmuuttajataustaisiin asukkaisiin metropolialueella. Hankkeessa tutkitaan julkisten tilojen käyttöä ja niihin liittyviä kokemuksia sekä kehitetään käytäntöjä, joilla tilallisten ratkaisujen kautta voidaan tukea myönteisiä arjen monikulttuurisia kohtaamisia ja kaupunkilaisten ympäristönsä haltuunottoa.