Jaettu kaupunki mukana Hack for Societyssa

Hack for Society on kuukauden mittainen, yrityskiihdyttämömäinen yhteiskunnallinen hackathon, joka tarttuu syyskuussa kahdeksaan yhteiskunnalliseen haasteeseen. Haasteet pohjaavat akateemisiin tutkimuksiin, ja kutakin haastetta ratkaisemaan koostetaan tiimi tutkimuksen tekijästä, Helsingin kaupunginvaltuutetusta ja kahdesta opiskelijasta. Kuukauden aikana tiimit kehittävät uudenlaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja Helsinki Think Companyn fasilitoimissa asiantuntijatyöpajoissa. Lopputuloksena voi olla vaikkapa uusia päätöksentekotapoja, mobiilisovelluksia tai viestintäkanavia.

Jaettu kaupunki -hanke on mukana Hack for Societyssa: http://hackforsociety.fi/portfolio/mikahackforsociety/