Magma Chamber Simulator running in Helsinki / Magmakammiosimulaattori käynnistetty Helsingissä

Put on your thermal protection suits! First Magma Chamber Simulator runs in Helsinki have been completed on a brand new Macbook Pro. This marks the beginning of new era of geochemical and thermodynamical modeling at the University of Helsinki. In a couple of years, we will hopefully have multiple Macs running the program at the department. Rock on!

Laittakaa lämpösuojavaatteet päälle! Ensimmäiset Magmakammiosimulaattorin testiajot on onnistuneesti suoritettu uudella Macbook Prolla Helsingissä. Tästä alkaa uusi aikakausi geokemian ja termodynamiikan mallinnuksessa Helsingin yliopistossa. Parin vuoden sisällä meillä on toivottavasti useampikin Mac mallin käyttämiseen. Tästä lähtee!

2 thoughts on “Magma Chamber Simulator running in Helsinki / Magmakammiosimulaattori käynnistetty Helsingissä

  1. Seuraan suurella mielenkiinnolla kerrosrakenteiden syntyselitysmyyttien varmistumista ja murtumista. Erityisesti Savukoski/Pelkosenniemen Akanvaaran intruusion kromiittikerrokset ja niiden geokemia ovat kiehtoneet mieltäni jo miltei neljännesvuosisadan.

    • Jeh! Assimilaatiolla voi olla kromiittirikkaiden kerrosten muodostumiseen merkittävä vaikutus. Tätä on myös tarkoitus tutkia projektissa.

Comments are closed.