Magma Chamber Simulator running in Helsinki / Magmakammiosimulaattori käynnistetty Helsingissä

Put on your thermal protection suits! First Magma Chamber Simulator runs in Helsinki have been completed on a brand new Macbook Pro. This marks the beginning of new era of geochemical and thermodynamical modeling at the University of Helsinki. In a couple of years, we will hopefully have multiple Macs running the program at the department. Rock on!

Laittakaa lämpösuojavaatteet päälle! Ensimmäiset Magmakammiosimulaattorin testiajot on onnistuneesti suoritettu uudella Macbook Prolla Helsingissä. Tästä alkaa uusi aikakausi geokemian ja termodynamiikan mallinnuksessa Helsingin yliopistossa. Parin vuoden sisällä meillä on toivottavasti useampikin Mac mallin käyttämiseen. Tästä lähtee!

First presentation / Ensimmäinen esitelmä

PI giving the talk.

Jussi giving the talk. (Photo by Elina Lehtonen)

First official activity of the project was a presentation given by the PI in the Geoscience Seminar series of the Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki, on Friday 9th of September 2016. Thanks to everyone present! Now, LET’S GO!

Ensimmäinen projektin virallinen aktiviteetti oli PI:n pitämä esitelmä Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen geotieteiden seminaarisarjassa 9.9.2016. Kiitos kaikille läsnäolijoille! Tästä se lähtee!