Antarctic samples retrieved / Etelämantereen näytteet kaivettu

PI and Arto Luttinen spent most of yesterday finding the samples related to the Antarctic intrusions (Muren and Utpostane, Vestfjella) from the geological collections of the Finnish Museum of Natural History (Luomus) in the basement of the Kumpula campus. PI also got a load of thin sections from him. There has been quite a lot of work done on the chemistry and mineral composition of the intrusions by Mika Räisänen and Saku Vuori (both today working at the Geological Survey of Finland), but we concentrated on finding samples related to the intrusive contacts with the basaltic wallrocks. We were fortunate enough to recover everything we wanted. It was not too easy, however, because many of the samples have been collected already 20 years ago and have changed their resting place for several times! Happy holidays to everyone!

PI ja Arto Luttinen viettivät suuren osan eilisestä päivästä etsiessään näytteitä Antarktiksen intruusioista Luonnontieteellisen keskumuseon eli Luomuksen geologisista kokoelmista Kumpulan kampuksen kellarissa. PI sai myös haltuunsa runsaasti ohuthieitä. Mika Räisänen ja Saku Vuori (jotka työskentelevät tätä nykyä Geologian tutkimuskeskuksella) ovat aikoinaan keränneet mittavan näyteaineiston intruusioista gradu- ja väitöskirjatöitään varten. Me keskityimme etsimään näytteitä, jotka liittyvät intruusioiden reunavyöhykkeisiin ja basalttisiin sivukiviin. Olimme onnekkaita ja lopulta löysimme kaiken, mitä halusimme. Helppoa se ei kuitenkaan ollut, sillä monet näytteistä on kerätty yli 20 vuotta sitten ja sen jälkeen vaihtaneen leposijaansa monta kertaa! Hyviä lomia kaikille!

antarcticsamples

From top left corner, clockwise: 1) Thin sections from Muren and Utpostane. 2) Arto Luttinen searching through boxes containing the milled rock powders of the samples. 3) Retrieved rocks, chips, and powders to be used for additional goechemical studies! 4) Muren (right) and Utpostane (far back) at Vestfjella, western Dronning Maud Land, Antarctica (photo taken by J. Heinonen in 2007).

Thin sections! / Ohuthieitä!

I just picked up the first batch of thin sections on Duluth and Portimo complexes yesterday. Thanks to Ferenc Molnár from GTK for providing them. Looking good!

Thin sections are 0.03 mm “thick” (thinner than your hair) slices from rocks that you can view under a polarizing microscope. The polarized light goes through the different minerals. Different minerals refract this light in different ways, making it possible to identify them and study the textures of the rocks in much more detail. More on these later!

Ensimmäinen satsi ohuthieitä Dulthin ja Portimon intruusiokomplekseista on noudettu. Kiitokset Geologian tutkimuskeskuksen Ferenc Molnárille, hyvältä näyttää!

Ohuthieet ovat 0.03 mm “paksuja” (ohuempia kuin hiuksesi) leikkeitä kivistä. Niitä tarkastellaan polarisaatiomikroskoopilla. Polarisoitu valo johdetaan kivisiivun läpi, jolloin eri mineraalit taittavat valoa eri tavoilla. Näin niitä on paljon helpompi tunnistaa ja analysoida kuin käsinäytteessä. Näistä lisää myöhemmin!

thinsections