Zooming in the melting experiments / Zoomataan sulatuskokeisiin

Ville Finally had the chance to look at his black schist experiments from Z√ľrich in detail using the state-of-the-art field-emission scanning electron microscope (FE-SEM) at the Geological Survey of Finland. FE-SEM has a resolution for identifying features in a nanometer-scale.The experiments looked promising with not only partial melt pockets, but also sulfide droplets that had been immiscible with the melt and the solid. Their preliminary qualitative compositions also revealed some interesting features! More on this later… ūüėČ

Ville p√§√§si viimein yksityiskohtaisesti tarkastelemaan Z√ľrichissa tehtyjen mustaliuskeiden sulatuskokeiden tuloksia Geologian Tutkimuskeskuksen viimeist√§ huutoa olevalla kentt√§emissio-pyyhk√§isyelektronimikroskoopilla (FE-SEM). FE-SEM:in avulla voi tarkastella geologisia n√§ytteit√§ nanometri-mittakaavassa (nanometri on millimetrin miljoonasosa). N√§ytekapseleiden poikkileikkaukset n√§yttiv√§t lupaavilta, koska niist√§ l√∂ytyi osittain sulaneita taskuja sek√§ bonuksena viel√§ sulasta ja kivest√§ erottuneita sulfidipisaroita. Sulfidipisaroiden alustavat koostumukset osoittivat my√∂s mielenkiintoisia ominaisuuksia. N√§ist√§ lis√§√§ my√∂hemmin… ūüėČ

Ville at FE-SEMFE-SEM image

Lithosphere 2016 Symposium / Litosfääri-symposiumi 2016

PI presented an introduction to the PALIN project at the 9th Lithosphere Symposium organized by the National ILP Committee of Finland at the Geological Survey of Finland, Espoo, 9-11 November 2016.

Lithosphere Symposium attracts mostly national but also international geoscientists, whose research concerns the evolution, composition, and structure of the lithosphere. It is highly valuable in joining different branches of geosciences together. I found a connection with bright seismologists from universities of Helsinki and Uppsala working on the mysterious reflections in the Kevitsa layered intrusion in Lapland. I hope that this stimulating lunch meeting will lead to many interesting discoveries in the future!

PI piti johdannollisen esitelmän projektista yhdeksännessä Litosfääri-symposiumissa, jonka järjesti Suomen kansallinen litosfäärikomitea Geologian tutkimuskeskuksessa, Espoossa, 9-11 marraskuuta 2016.

Symposiumi houkuttelee pääosin kotimaisia, mutta myös jonkin verran kansainvälisiä geotieteilijöitä, joiden tutkimus käsittelee tavalla tai toisella litosfäärin eli kivikehän kehitystä, koostumusta ja rakennetta. Symposiumissa tutustuin Helsingin ja Uppsalan yliopiston fiksujen seismologien malleihin ja näkemyksiin Keivitsan kerrosintruusiosta Lapissa. He ovat hyödyntäneet tutkimuksissaan maanjäristysaaltojen heijastumista intruusion eri rajapinnoista. Toivottavasti tämä stimuloiva lounaspalaveri johtaa yhteistyöhön tulevaisuudessa!

Geologists and geophysicists unite!

Geologists and geophysicists unite!