Zooming in the melting experiments / Zoomataan sulatuskokeisiin

Ville Finally had the chance to look at his black schist experiments from Z√ľrich in detail using the state-of-the-art field-emission scanning electron microscope (FE-SEM) at the Geological Survey of Finland. FE-SEM has a resolution for identifying features in a nanometer-scale.The experiments looked promising with not only partial melt pockets, but also sulfide droplets that had been immiscible with the melt and the solid. Their preliminary qualitative compositions also revealed some interesting features! More on this later… ūüėČ

Ville p√§√§si viimein yksityiskohtaisesti tarkastelemaan Z√ľrichissa tehtyjen mustaliuskeiden sulatuskokeiden tuloksia Geologian Tutkimuskeskuksen viimeist√§ huutoa olevalla kentt√§emissio-pyyhk√§isyelektronimikroskoopilla (FE-SEM). FE-SEM:in avulla voi tarkastella geologisia n√§ytteit√§ nanometri-mittakaavassa (nanometri on millimetrin miljoonasosa). N√§ytekapseleiden poikkileikkaukset n√§yttiv√§t lupaavilta, koska niist√§ l√∂ytyi osittain sulaneita taskuja sek√§ bonuksena viel√§ sulasta ja kivest√§ erottuneita sulfidipisaroita. Sulfidipisaroiden alustavat koostumukset osoittivat my√∂s mielenkiintoisia ominaisuuksia. N√§ist√§ lis√§√§ my√∂hemmin… ūüėČ

Ville at FE-SEMFE-SEM image

Black schist / Mustaa liusketta

We have now thoroughly examined thin sections of certain wallrocks of the Duluth complex, including black schists, banded iron formations, and granitoids. Thin sections are extremely useful in identifying minerals and understanding their relationships, although with fine-grained and black black schists these kind of examinations can sometimes be challenging (as you can see from the pictures). With the help of transmitted and reflective light microscopy, we were able to characterize our samples relatively well, however, and now we can proceed to the next step: melting them! We are especially looking forward to melt black schist, which is one of the main sources for sulfur in the Ni-Cu(-PGE) mineralized parts of the Duluth complex. Stay tuned…

Olemme nyt tutkineet tarkkaan ohuthieitä Duluthin kompleksin sivukivistä, joihin kuuluu mustaliuskeita, raitaisia rautamuodostumia ja granitoideja. Ohuthieet ovat erittäin hyödyllisiä mineraalien tunnistamiseen ja niiden välisten suhteiden ymmärtämiseen, joskin hienorakeisten ja mustien mustaliuskeiden kanssa tällainen tutkimus voi olla myös haastavaa (kuten kuvista näkyy). Ala- ja ylävalomikroskopian avulla saimme kuitenkin suhteellisen selkeän kuvan näytteistämme ja nyt voimme jatkaa seuraavaan vaiheeseen: näytteiden sulattamiseen! Odotamme erityisesti mustaliuskeen sulattamista, sillä se on yksi rikin päälähteistä Duluthin kompleksin Ni-Cu(-PGE) mineralisoituneissa osissa. Pysykää kuulolla…

Ever imagined what a black schist looks like under a microscope? Well, as the name already suggests, it looks quite black. Still, some silicates can be identified in plane polarized light (above; bright grains are quartz, feldspars, and micas). In reflected light (below), the sulphides (tiny individual yellowish grains) and graphite (greenish clusters) that are opaque in the transmitted light pop out nicely. The photos are from the same view. Scale bar is 200 micrometers, i.e., 0.2 mm.

Oletko koskaan miettinyt miltä mustaliuske näyttää mikroskoopilla katsottuna? Kuten nimikin jo antaa ymmärtää, se näyttää lähinnä mustalta. Silti tasopolaroidussa valossa voi tunnistaa joitain silikaatteja (yllä; kirkkaat rakeet kvartsia, maasälpiä ja kiilteitä). Sulfidit (pienet yksittäiset kellertävät rakeet) ja grafiitti (vihertävät klusterit), jotka ovat tasopolaroidussa valossa opaakkeja, tulevat hyvin esiin ylävalossa (alla). Kuvat on otettu täysin samasta kohdasta. Mittakaavapalkki on 200 mikrometriä eli 0.2 mm.

Thin sections! / Ohuthieitä!

I just picked up the first batch of thin sections on Duluth and Portimo complexes yesterday. Thanks to Ferenc Moln√°r from GTK for providing them. Looking good!

Thin sections are 0.03 mm “thick” (thinner than your hair) slices from rocks that you can view under a polarizing microscope. The polarized light goes through the different minerals. Different minerals refract this light in different ways, making it possible to identify them and study the textures of the rocks in much more detail. More on these later!

Ensimmäinen satsi ohuthieitä Dulthin ja Portimon intruusiokomplekseista on noudettu. Kiitokset Geologian tutkimuskeskuksen Ferenc Molnárille, hyvältä näyttää!

Ohuthieet ovat 0.03 mm “paksuja” (ohuempia kuin hiuksesi) leikkeit√§ kivist√§. Niit√§ tarkastellaan polarisaatiomikroskoopilla. Polarisoitu valo johdetaan kivisiivun l√§pi, jolloin eri mineraalit taittavat valoa eri tavoilla. N√§in niit√§ on paljon helpompi tunnistaa ja analysoida kuin k√§sin√§ytteess√§. N√§ist√§ lis√§√§ my√∂hemmin!

thinsections